Ledenadministratie

De ledenadministratie is gekoppeld aan het LRP (Landelijk Registratiesysteem Protestantse Kerk). Deze administratie zetelt in Utrecht.

Onze eigen LRP wordt beheerd door Netta Braam-Grit.
Alle verhuizingen komen via de Basis Registratie Personen (BRP) van de burgerlijke gemeente binnen in Utrecht en worden automatisch weer doorgegeven aan de plaatselijke ledenadministrateur. U hoeft dus niet zelf je verhuizing door te geven, tenzij u ooit bij de burgerlijke gemeente Sila-bezwaar hebt aangetekend.

Verhuist u naar een andere gemeente en wilt u toch lid blijven van onze gemeente, dan is dit mogelijk.
(Voorbeeld: je gaat studeren en tijdelijk wonen in Groningen maar je wilt lid blijven van onze kerk
of u gaat verhuizen naar een verzorgingstehuis buiten Smilde.) 
U wordt dan zogenaamd voorkeurslid. Dit moet u schriftelijk melden bij de ledenadministratie