Diaconie

De Diaconie bestaat uit ongeveer 3 diakenen en 5 taakgroep leden die op een concrete manier proberen gestalte te geven aan de bijbelse opdracht om op te komen voor armen, vreemdelingen, weduwen en wezen. Kortom, voor mensen en groepen die kwetsbaar zijn.

Voorzitter:                     Willem Bosma            
Secretaris                     Tryntsje Bos
Penningmeester:          Boukje Rietdijk

Dit doet ze o.a. op de volgende manier:

 • signaleren (een “antenne” hebben), organiseren, helpen en intermediair zijn;
 • fondsen werven (Kerk in Actie) en zorgen voor een goed geldbeheer;
 • dienstbaar zijn bij de viering van het Heilig Avondmaal;
 • gemeenteleden wijzen op diaconaal werk;
 • collecteren in de kerkdiensten;
 • het houden van acties;
 • meedenken in het minimabeleid van de gemeente MiddenDrenthe.

Daarnaast is de diaconie o.a. bij de volgende activiteiten betrokken:

 • diensten in het Beurtschip;
 • beeldverbinding;
 • opnames bij speciale diensten;
 • vervoer naar de kerkdiensten;
 • bloemendienst;
 • ZWO;
 • vakantieweek;
 • kledingactie;
 • actie schoenendoos.

Diensten in het Beurtschip

In één van de ruimten in dienstencentrum het Beurtschip wordt op iedere zondagmorgen en bij enkele speciale diensten de mogelijkheid geboden om in aanwezigheid van een diaken en / of een ouderling gezamenlijk de dienst in de Koepelkerk te volgen via de beeldverbinding. Deze diensten zijn speciaal bestemd voor de bewoners van het Beurtschip en het naastgelegen verzorgingstehuis de Driemaster. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Beeldverbinding

Sinds een aantal jaren is een beeldverbinding vanuit de Koepelkerk beschikbaar. Deze beeldverbinding is van oorsprong opgezet om diensten in het Beurtschip van beelden uit de Koepelkerk te voorzien om zo de betrokkenheid tussen het Beurtschip en de Koepelkerk te vergroten. Daarnaast is door de beeldverbinding de mogelijkheid gecreëerd om via het internet de beelden voor andere geïnteresseerden beschikbaar te stellen. Onder het kopje live uitzendingen op de home pagina kan er tijdens diensten live worden meegekeken. Ook vind je daar de meest recente diensten welke nog een aantal weken zijn terug te kijken.

Opnames bij speciale diensten

De mogelijkheid bestaat om van bijzondere diensten, zoals huwelijksinzegeningen, doopdiensten of rouwdiensten, een geluids cd op te nemen. Ook hiervoor kun je terecht bij de diaconie. Indien er van de dienst een video opname is gemaakt ten behoeve van de beeldverbinding dan bestaat er de mogelijk hiervan een digitaal bestand op te vragen.

Vervoer naar de kerkdiensten

Is het moeilijk om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan, maar wil je toch graag de diensten in de Koepelkerk meemaken? De diaconie biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijwilligersvervoersdienst. Je wordt voor de kerkdienst opgehaald en na afloop weer netjes thuis gebracht. Belangstelling? Neem even contact op met de diaconie.

Ook nieuwe vrijwilligers voor de vervoersdienst zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Bloemendienst

Elke zondag sieren bloemen de kerk op. Deze worden na afloop van de dienst als groet van de gemeente en als teken van medeleven bezorgd bij een gemeentelid.

Wanneer je van een gemeentelid weet dat hij of zij ziek is of om een andere reden in aanmerking komt voor een bloemengroet, stellen wij het op prijs dat jij het de diakenen laat weten. De bezorging wordt verzorgd door vrijwilligers. De kosten worden gefinancierd uit het bloemenfonds. Eenmaal per jaar ontvangen gemeenteleden hiervoor een acceptgiro.

ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het doel is de activiteiten op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te coördineren en te stimuleren. De gemeente beschikt momenteel helaas niet over een “ZWO-commissie”.

Vakantieweek

Vakantie vieren is voor velen van ons een vanzelfsprekendheid. Er zijn echter ook mensen die om wat voor reden dan ook niet meer eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ouderen met weinig sociale contacten, mantelzorgers met bijvoorbeeld een partner met dementie, chronisch zieken of mensen met een beperking hebben vaak de behoefte om eens uit hun huis te komen om anderen te ontmoeten, er op uit te gaan en onbezorgd plezier te maken.

Het Vakantiebureau organiseert in opdracht van de Protestantse Kerk vakantieweken voor mensen die niet zelf op vakantie kunnen gaan.

De diaconie wijst je op deze mogelijkheden en helpt een handje met reserveren, de financiën of vervoer.

Kledingactie

Weet je dat oude kleding veel geld waard is? Met een jas, shirt of spijkerbroek die je niet meer draagt, kun je mensen helpen. Daarom wordt er elk jaar in november een kledingactie gehouden voor ‘Mensen in Nood’. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de grootste charitatieve kledinginzamelaars in Nederland. Al ruim 40 jaar zamelen zij met behulp van een groot aantal vrijwilligers en (non-)profit organisaties kleding in. De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Hulp wordt geboden aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of oorlog maar ook aan mensen die in armoede leven.

Gooi oude kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens dan ook niet weg, maar verzamel het totdat leden van de diaconie het op komen halen.

Actie schoenendoos

Een regelmatig terugkerende actie is de actie “Schoenmaatjes” van Edukans. Kinderen uit de gemeente vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Deze leeftijdsgenootjes vinden zo’n cadeau erg bijzonder! De schoolspullen uit de schoenendozen helpen de kinderen op school en geven hen een betere toekomst. Onze kinderen leren hiermee hun rijkdom met arme leeftijdsgenootjes te delen.