Jeugd

We organiseren in onze gemeente diverse activiteiten voor de jeugd. Activiteiten die aansluiten bij de eigen geloofsbeleving en hen verbinden met de kerk. Dat doen we met ruim 15 vrijwilligers, waaronder jongeren en jongvolwassenen, en de predikant. We maken daarbij o.a. gebruik van het Jeugdhonk in Het Kompas.

Kinderoppas

Elke (bijzondere) zondag is er tijdens de kerkdiensten kinderoppas geregeld voor kinderen van 0-4 jaar. Met uitzondering van de maand augustus. Ouders en verzorgers moeten voor zaterdag 19.00 uur melden of zij gebruik willen maken van deze dienst. Dat kan door te bellen naar Hillie Zijlstra tel: 06- 53545378

Kindernevendienst   

Elke zondag is er Kindernevendienst voor de groepen 1-8 van de basisschool. Met uitzondering van de maand augustus. De kinderen wordt hier een Bijbelverhaal verteld en vaak is er een specifieke verwerking, passend bij het verhaal. Diverse methoden worden gebruikt, zoals bijv. Kind op Zondag. Er wordt hiervoor samengewerkt met de predikanten en Kindcentrum De Schutkampen. Een extra activiteit voor deze groep is de Kerstmusical.

Basiscatechese

Een keer per twee weken voor alle kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. We praten en leren over de basics van geloof. En ondertussen knutselen we of doen we spellen. Van harte welkom op dinsdag van 14u45 tot 15u45, opgave bij dominee Anita van der Heide.

Jeugdkerk

Jeugdkerk is er voor jongeren vanaf 12 jaar op de aangegeven zondagen om 9.30 uur in het Jeugdhonk. Zie hiervoor Gemeenteleven. We praten daar met elkaar over verschillende onderwerpen, kijken naar filmpjes en/of luisteren naar muziek. Het programma en de onderwerpen variëren per keer en we bepalen met elkaar wat ons belangrijk lijkt om over te praten en/of wat ons op dat moment bezighoudt. Voor deze groep is er een eigen WhatsApp groep.

Kliederkerk

Dit is een vorm van vieren, waarbij een Bijbelverhaal wordt beleefd door verschillende leeftijdsgroepen samen. En waar de koppeling wordt gemaakt tussen geloof en het dagelijks leven. Naast een creatief deel en een overdenking is er een afsluitende lunch. We organiseren dit nu meerdere keren per jaar, vooral voor de jonge kinderen en hun ouders.

Jeugdcommissie GKv en PKN Smilde
Sinds juli 2022 is er een samenwerking tussen de jongeren (18+) van GKv (de Rank) en PG Smilde (Koepelkerk). Hiervoor is vanuit de 2 buurgemeenten een commissie opgezet bestaande uit 7 jongvolwassenen en 3 jeugdleiders. De commissie organiseert gezamenlijke activiteiten voor met name jongeren. Waarbij de verbinding tussen jongeren vanuit de eigen geloofsbeleving voorop staat. Met daarbij respect voor de uitgangspunten van de buurgemeente.

Overige activiteiten

Er worden ook losse activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Zowel voor basis- en voortgezet onderwijs jeugd samen als apart. Voorbeelden hiervan zijn de Paaschallenge (v.o.), het kerststukjes maken (b.o. en v.o.) en de jaarlijkse Kerstmusical (b.o.).

Nieuw collectedoel Kindernevendienst/Jeugdkerk vanaf april 2023

Vanaf april wordt bij de Kindernevendienst en Jeugdkerk gecollecteerd voor Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. De stichting wil dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.