Jeugd

Er wordt veel gedaan om de jeugd te betrekken bij de kerk en de activiteiten. Ongeveer 15 jeugdwerkers, allemaal vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

Voor de kinderen van de basisschool, groep 7 en 8 is er basiscatechese. Een keer in de twee weken komen ze bijeen in het jeugdhonk van het Kompas om gezellig te kletsen over dingen die ze bezig houden in relatie tot hun geloof.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar zijn welkom bij K1. Een maal per twee weken komen ze op vrijdagavond bij elkaar in het Kompas. Elk jaar zijn er een aantal hoogtepunten, de Try Axi en het volleybaltoenooi in Wildervank. Wil je eens komen kijken? kom gerust langs. In de agenda staan de data.

Daarnaast is er één keer per maand een jeugdkerk. Op zondagmorgen houden ze, onder het genot van een kop koffie of thee dan hun eigen dienst in het jeugdhonk. Vlak voor het einde komen ze samen met kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk.

Voor de oudste groep, 16+ is er de soos! Een keer per maand is het gezellig bijkletsen. Maar er worden ook serieuze actuele maatschappelijke onderwerpen besproken. Kom gerust langs als je wilt kennismaken met ons. In de agenda staat wanneer we soos hebben.

Tienerkerk

Op de aangegeven zondagen (voor data, zie bij Gemeenteleven/Tienerkerk) komen we om 9.30 uur naar het jeugdhonk. We praten daar met elkaar over verschillende onderwerpen, kijken naar filmpjes e/o luisteren muziek.

16+ kerk

Vorig jaar zijn we weer gestart met een groepje 16-plussers. Op de zondagen (voor data, zie bij Gemeenteleven/16+ kerk) komen we om 9.30 uur samen in het jeugdhonk.

Het programma en de onderwerpen variëren per keer en we bepalen met elkaar wat ons belangrijk lijkt om over te praten e/o wat ons op dat moment bezighoudt.Gezamenlijke activiteiten

Tri Axy, kerstontbijt, Sirkelslag en volleybal zijn jaarlijks terugkerende actviteiten waar we met het hele jeugdwerk aan mee kunnen doe.Tri Axy is een landelijk spel waaraan iedereen vanuit zijn eigen locatie kan meedoen.
Kerstontbijt spreekt al voor zich: we ontbijten dan met elkaar in het jeugdlokaal. Ook Sirkelslag is een landelijk spel en speel je tegen andere groepen.Ook hierbij gaat het om spanning en sensatie, goede doelen, lol, samenwerken, enz...