Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. A. van der Heide H. Weurding Mw. A. Terpstra
Ds. W. Smit W. Stalman G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops
Ds. W. Smit S. ter Veen K. Oosterkamp Hemelvaartsdag
Ds. P. Huiser H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Pinksteren
Ds. J. van Slooten G. Hatzman Mw. H. Boerma-Koops
Ds. H. Marsman S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide G. Hatzman Heilig avondmaal
Ds. A. de Vries S. ter Veen