Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. A. van der Heide W. Stalman G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide G. Hatzman K. Oosterkamp Startzondag
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. B. Urgert S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide G. Hatzman Mw. H. Boerma-Koops
Ds. W. Smit H. Weurding Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. A. de Vries N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. A. de Vries K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops
Ds. A. van der Heide S. ter Veen K. Oosterkamp Dankdag
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Voleindingszondag
Ds. S. Bijl W. Stalman Mw. A. Terpstra 1e advent, Heilig avondmaal
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch 2e advent, bevestiging ambtsdragers
Ds. B. Urgert S. ter Veen K. Oosterkamp 3e advent
Ds. J.H. Verwaal K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch 4e advent
Mw. A. Terpstra Kinderkerstfeest
Ds. A. van der Heide S. ter Veen K. Oosterkamp Kerst
Ds. P. van Veen Mw. H. Boerma-Koops Oudjaarsdag