Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde G. Hatzman Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde H. Weurding G. v.d. Bosch
Drs. G. Vennik S. ter Veen G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. W. Smit N. Meilof K. Oosterkamp
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. W. Smit H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde N. Meilof G. v.d. Bosch
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde S. ter Veen G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. J. Hommes K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. G. Olde G. Hatzman G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. A. Terpstra Overstapdienst
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp Startzondag