Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. A. van der Heide S. ter Veen Mw. D. van den Berg-Pluimers 1e Paasdag, m.m.v. gospelkoor Reflection Assen
Hans Borghuis Mw. H. Boerma-Koops Tour for Unity, met Jildou Bakker
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pelikaan
Ds. A. van der Heide N. Meilof G. v.d. Bosch m.m.v. De Stienstraband
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide W. Stalman Mw. A. Terpstra
Ds. B. Urgert G. Hatzman Mw. D. van den Berg-Pluimers Hemelvaartsdag
Ds. L. Kramer G. Hatzman Mw. H. Boerma-Koops
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Pinksteren
Ruurd Wallinga K. v.d. Kolk Herma Boerma
Ds. H. Marsman H. Weurding K. Oosterkamp
Ds. P. Huiser S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. A. van der Heide N. Meilof Mw. D. van den Berg-Pluimers
Ds. G. Brandorff S. ter Veen
Ds. A. Akkerman K. v.d. Kolk
Drs. K. Oosterhuis G. Hatzman
Ds. A. de Vries K. v.d. Kolk
Ds. S. Bijl N. Meilof
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk
Ds. H. Marsman S. ter Veen
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk
Ds. H. Marsman N. Meilof
Ds. A. van der Heide S. ter Veen
Ds. B. Altena H. Weurding
Ds. A. van der Heide W. Stalman
Ds. R. Offringa K. v.d. Kolk Startzondag
Ds. A. van der Heide S. ter Veen
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk
Ds. A. van der Heide N. Meilof
Ds. H. Marsman H. Weurding
Drs. K. Oosterhuis K. v.d. Kolk
Ds. A. van der Heide S. ter Veen Dankdag
Drs. G. Vennik K. v.d. Kolk
Ds. A. van der Heide S. ter Veen
Ds. E.P. van der Veen K. v.d. Kolk Voleindingszondag
Dhr. A. Weemstra W. Stalman 1e advent
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk 2e advent
Ds. A. van der Heide S. ter Veen 3e advent, Heilig Avondmaal
Kinderkerstfeest
Ds. W. Smit N. Meilof 4e advent
Ds. A. Akkerman K. v.d. Kolk Kerst
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk Oudjaarsdag