Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. A.P. Donker-Kremer & Ds. G. Olde B. Trip G. v.d. Bosch Startzondag
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Opdragen van Nikki Fleur
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk E.H. de Jonge
Ds. G. Olde H. Weurding H. Pijpker
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Heilig Avondmaal
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde N. Meilof E.H. de Jonge
Ds. A.P. Donker-Kremer H. Weurding H. Pijpker
Ds. G. Olde N. Meilof G. v.d. Bosch
Ds. D. Kits N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk E.H. de Jonge Herdenking overledenen
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman H. Pijpker 1e adventszondag, Heilig Avondmaal
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch 2e adventszondag
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate 3e adventszondag, gezinsdienst
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk 4e adventszondag
n.v.t. Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde S. ter Veen Kerst
Ds. J. van Slooten K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde N. Meilof Oudjaarsdag