Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde S. ter Veen G. v.d. Bosch 1e advent, Heilig avondmaal
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra 2e advent
Ds. W. Smit W. Stalman G. v.d. Bosch 3e advent
Ds. P. Huiser K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra 4e advent
n.v.t. Mw. A. Terpstra Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde S. ter Veen G. v.d. Bosch Kerst m.m.v. Jan Huizing
Ds. G. Olde N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. E. van der Veen N. Meilof Mw. A. Terpstra Oudjaarsdienst
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. H. Marsman S. ter Veen G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. A. Terpstra m.m.v. Stienstraband
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch familiedienst
Ds. R. Offringa S. ter Veen G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Heilig avondmaal
Ds. A. de Vries K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. H. Marsman H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Biddag
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Belijdenisdienst
Ds. G. Olde G. Hatzman K. Oosterkamp
Ds. L. Kramer K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. J.H. Verwaal H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp Witte donderdag, Heilig avondmaal
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. A. Terpstra Goede vrijdag
Ds. A. de Vries N. Meilof G. v.d. Bosch Stille zaterdag
Ds. G. Olde N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate 1e Paasdag