Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. H. Marsman S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide F. Veldkamp Mw. A. Terpstra Startzondag
Ds. G. Olde S. ter Veen K. Oosterkamp
Drs. K. Oosterhuis N. Meilof G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Met medewerking van Together
Ds. G. Olde W. Stalman K. Oosterkamp Heilig avondmaal
Ds. E.P. van der Veen K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. H. Marsman S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde N. Meilof K. Oosterkamp
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Dankdag
Ds. A. de Vries G. Hatzman Mw. G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp Gedachteniszondag
Ds. A. van der Heide N. Meilof G. v.d. Bosch 1e advent, Heilig avondmaal
Ds. H. J. Meijer K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra 2e advent
Ds. G. Olde S. ter Veen K. Oosterkamp 3e advent
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch 4e advent
Mw. A. Terpstra Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp Kerst
Ds. W. Smit H. Weurding G. v.d. Bosch
Drs. G. Vennik N. Meilof Mw. A. Terpstra