Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. J. Ridderbos K. v.d. Kolk H. Pijpker
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. A.P. Donker-Kremer begeleiding met piano en zang C. v.d. Berg Gezinsdienst
Ds. S. Bijl N. Meilof G. v.d. Bosch
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk H. Pijpker
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk E.H. de Jonge Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Gezinsdienst
Ds. J. Moerman-Scabo N. Meilof C. v.d. Berg
Ds. J. Ridderbos K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
n.v.t. n.v.t. G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate Gezinsdienst verzorgt door 'Living Lord Singers'
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk E.H. de Jonge
Ds. L. v.d. Veer N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk H. Pijpker Witte Donderdag - Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk C. v.d. Berg Goede Vrijdag
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Stille Zaterdag
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate Pasen
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk E.H. de Jonge
Ds. L. v.d. Veer W. Stalman H. Pijpker
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof Mw. A. Terpstra Gezinsdienst
Ds. L. v.d. Veer F. Veldkamp C. v.d. Berg
Ds. B. Altena K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Hemelvaart
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk C. v.d. Berg Pinksteren
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G. v.d. Bosch Gezinsdienst
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk E.H. de Jonge Bevestiging ambtsdragers