Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. A. van der Heide S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide N. Meilof Mw. D. van den Berg-Pluimers
Ds. H. Marsman H. Weurding Mw. J. van Delden-Pellikaan
Drs. K. Oosterhuis K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide S. ter Veen Mw. H. Boerma-Koops Dankdag
Dhr. J.P. Stoel K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pellikaan
Ds. A. van der Heide S. ter Veen Mw. D. van den Berg-Pluimers
Ds. A. Akkerman K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pellikaan Voleindingszondag
Dhr. A. Weemstra S. ter Veen G. v.d. Bosch 1e advent
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops 2e advent, Heilig Avondmaal
Ds. A. van der Heide N. Meilof K. Oosterkamp 3e advent
Mw. D. van den Berg-Pluimers Kinderkerstfeest
Ds. W. Smit N. Meilof Mw. J. van Delden-Pellikaan 4e advent
Ds. A. Akkerman K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops Kerst
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Oudjaarsdag