Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Dhr. J.P. Stoel H. Weurding K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops Palmpasen
Ds. A. Akkerman K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pellikaan Witte donderdag, Heilig avondmaal
Ds. A. van der Heide S. ter Veen Mw. D. van den Berg-Pluimers Goede vrijdag
Ds. W. Smit W. Stalman Mw. D. van den Berg-Pluimers Stille zaterdag
Dhr. G.J. de Graaf K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops 1e Paasdag
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pellikaan
Ds. A. van der Heide W. Stalman Mw. D. van den Berg-Pluimers m.m.v. De Stienstraband
Ds. T.J. Oldenhuis S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pellikaan
Ds. J. van Slooten S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide N. Meilof Hemelvaartsdag
Ds. P. de Vries K. v.d. Kolk Mw. H. Boerma-Koops
Dhr. J.P. Stoel K. v.d. Kolk Mw. D. van den Berg-Pluimers Pinksteren m.m.v. Resin
Ds. A. van der Heide S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. A. Akkerman K. v.d. Kolk Mw. J. van Delden-Pellikaan
Ds. A. van der Heide G. Hatzman K. Oosterkamp
Dhr. R. Walinga H. Weurding Mw. H. Boerma-Koops
Ds. A. van der Heide W. Stalman Mw. D. van den Berg-Pluimers Heilig avondmaal
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. D. van den Berg-Pluimers