Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde G. Hatzman G. v.d. Bosch Startzondag
Ds. G. Olde W. Stalman Mw. A. Terpstra
Ds. H. J. Meijer K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. G. Olde H. Weurding Mw. A. Daling
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. D. Kits N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. H. Marsman S. ter Veen Mw. A. Daling Dankdag
Ds. J.H. Verwaal G. Hatzman G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Eeuwigheidszondag
Ds. G. Olde H. Weurding K. Oosterkamp 1e advent
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Daling 2e advent
Ds. A. de Vries W. Stalman G. v.d. Bosch 3e advent
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra 4e advent
Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde N. Meilof K. Oosterkamp Kerst m.m.v. Jan Huizing en Gerben Bakker
Ds. J. van Slooten K. v.d. Kolk Mw. A. Daling
Ds. G. Olde N. Meilof G. v.d. Bosch Oudjaarsdienst