Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk C. v.d. Berg Dankdag
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G.W. van der Werff K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk H. Pijpker Gezinsdienst
Ds. W. Smit N. Meilof C. v.d. Berg Herdenking overledenen
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch 1e adventzondag
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate 2e adventzondag
Ds. S. Groen W. Stalman H. Pijpker 3e adventzondag
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk C. v.d. Berg 4e adventzondag
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G. v.d. Bosch Kerst
Ds. A.P. Donker-Kremer G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate Oudjaarsdag
Ds. J. Ridderbos K. v.d. Kolk
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman Gezinsdienst
Ds. S. Bijl N. Meilof
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk Gezinsdienst
Ds. J. Moerman-Scabo N. Meilof