Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde en Drs. G. Vennik K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Gedachteniszondag
Ds. G. Olde H. Weurding K. Oosterkamp 1e advent
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Daling 2e advent
Ds. A. de Vries W. Stalman G. v.d. Bosch 3e advent
Ds. W. Smit / Drs. G. Vennik K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra 4e advent, doopdienst
Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde N. Meilof K. Oosterkamp Kerst m.m.v. Jan Huizing en Gerben Bakker
Ds. J. van Slooten K. v.d. Kolk Mw. A. Daling
Ds. G. Olde N. Meilof G. v.d. Bosch Oudjaarsdienst
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Mw. A. Daling
Ds. E.P. van der Veen W. Stalman Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde N. Meilof K. Oosterkamp
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. G. Bosma-ten Cate Heilig avondmaal
Ds. A. de Vries S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde G. Hatzman K. Oosterkamp 1e zondag 40 dagen tijd
Ds. B. Urgert N. Meilof Mw. G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Biddag
Ds. W. Smit H. Weurding Mw. A. Terpstra
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. G. Olde S. ter Veen Mw. G. Bosma-ten Cate Palmzondag
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Witte donderdag, Heilig avondmaal
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Goede vrijdag
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp Stille zaterdag
Drs. G. Vennik K. v.d. Kolk Mw. G. Bosma-ten Cate 1e Paasdag