Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde W. Stalman G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. L. Kramer K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Drs. G. Vennik H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch 1e Paasdag
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk K. Oosterkamp
Ds. L. Kramer N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde S. ter Veen G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Drs. G. Vennik N. Meilof K. Oosterkamp Hemelvaartsdag
Ds. P. Huiser K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde S. ter Veen K. Oosterkamp Pinksteren / belijdenisdienst
Ds. G. Olde G. Hatzman Mw. A. Terpstra Bevestigingsdienst
Ds. G. Olde H. Weurding G. v.d. Bosch Heilig avondmaal
Ds. B. Altena S. ter Veen
Ds. A. de Vries N. Meilof
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk
Ds. W. Smit H. Weurding
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde N. Meilof
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde S. ter Veen
Ds. J. Hommes K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde G. Hatzman
Ds. G. Olde N. Meilof Overstapdienst
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Startzondag