Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Pinksteren
Ds. J. van Slooten G. Hatzman Mw. H. Boerma-Koops
Ds. H. Marsman S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. A. van der Heide G. Hatzman Mw. A. Terpstra Heilig avondmaal
Ds. A. de Vries S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Dhr. K. Oosterkamp
Ds. B. Urgert N. Meilof Mw. H. Boerma-Koops
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. P. Huiser H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. B. Urgert N. Meilof G. v.d. Bosch
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. H. J. Meijer S. ter Veen Mw. H. Boerma-Koops
Ds. A. van der Heide W. Stalman G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide G. Hatzman K. Oosterkamp Startzondag
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. B. Urgert S. ter Veen G. v.d. Bosch