Contactinformatie kerk

Kerkelijk Bureau:

Bezoekadres / postadres:
          Veenhoopsweg 12a
          9422 AA Smilde

          Telefoon: 06 573 24 712
          Mailadres: info@pkn-smilde.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur

 

 

Ledenadministratie:

De ledenadministratie is gekoppeld aan LRP (Landelijk Registratiesysteem Protestantse Kerk) en wordt voor onze kerkelijke gemeente verzorgd door:
          Netta Braam-Grit
          Hoofdweg 110
          9422 AM Smilde

Wijzigingen welke gewenst zijn om door te voeren in de ledenadministratie en niet automatisch gaan via de Basis Registratie Personen van de burgerlijke gemeente (bijvoorbeeld: aanvraag voorkeurslidmaatschap, wijziging contactpersoon of opname in een verzorgingstehuis) kunt u doorgeven via de mail naar het Kerkelijk Bureau.
Het aanvragen van inloggevens voor het besloten deel van deze website kan door een bericht te sturen naar 06-53582328

 

 

Aanleveren content voor deze website:

Teksten welke gewenst zijn om te plaatsen op deze website kunnen gemaild worden naar de website redactie. Graag duidelijk vermelden waar de tekst op de website geplaatst moet worden. 
Na tekstuele en inhoudelijke controle van de ingezonden tekst zal deze dan zo spoedig mogelijk geplaatst worden. Ook kunt u een afbeelding laten plaatsen bij de tekst, echter dit is niet op alle plaatsen mogelijk.