Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u tijdens de collecten ook collectebonnen gebruiken. Deze collectebonnen zijn bruikbaar bij elke vorm van geldinzameling door de kerk.

Inlichtingen omtrent het gebruik kunt u verkrijgen bij het College van kerkrentmeesters en de boekhouder van de kerk. De collectebonnen worden verkocht per vel van 20 stuks.
Er zijn ‘vellen’ van: 20 maal € 0,50 / 20 maal € 0,75 / 20 maal € 1,-.

De collectebonnen zijn op de volgende manier te verkrijgen:

  • U maakt het juiste bedrag over op rekeningnummer NL 82 RABO 0359 8014 55 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Smilde met vermelding van het aantal collectebonnen van de waarde die u wenst.
    Bijvoorbeeld: u wilt 2 (vellen) van € 0,75 en 3 (vellen) van  €1,- ontvangen.
    U maakt dan  € 90,- over o.v.v. 2 x 0,75 + 3 x 1,-
  • Elke woensdagmorgen kunt u de collectebonnen afhalen
  • Mocht dit tijdstip voor u erg bezwaarlijk zijn, dan kunt u in overleg met de boekhouder de collectebonnen ook op andere wijze in uw bezit krijgen.