Nieuws

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten te Smilde en Hoogersmilde nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de bevestigings- en intrededienst waarin proponent Anita van der Heide-van Klaveren in het ambt van predikant aan beide gemeenten zal worden verbonden. De verbintenis wordt geleid door ds. Gerrold Olde en ds. Jurjen Raatjes.

Momenteel worden er diverse werkzaamheden gedaan in en om de Koepelkerk.
Het orgel is weer uitgepakt en is in goede conditie en zonder vervuiling weer tevoorschijn gekomen.
De delen van de kerk onder de galerijen is nu ook voorzien van vloerisolatie en de afwerking van die vloerdelen is in volle gang.

Markt bij de Koepelkerk a.s. woensdag 14 juli gaat niet door!

I.v.m. de afgekondigde verscherpte coronamaatregelen is het niet verstandig om de markt te organiseren, omdat de 1,5 m afstand niet te handhaven is en de besmettingen van het virus erg aan het toenemen zijn, ook in Drenthe. De Koepelkerkcommissie bedankt alle mensen die hebben toegezegd te willen helpen en ook allen die bereid waren om iets lekkers te bakken.

Vanaf zondag 27 juni t/m zondag 28 juli kan er weer gebruik worden gemaakt van de Oppasdienst. Aanmelden vooraf kan tot zaterdagavond 19.00 uur bij Hillie Zijlstra tel: 06-53545378

Momenteel worden diverse timmerwerkzaamheden uitgevoerd in de kerk. De preekstoel is weer uitgepakt. Met dit laatste vierkante vlak kan nu ook een begin gemaakt worden. Ook het hekwerk van de dooptuin is weer terug in de kerk, maar nu op een andere plaats als voorheen.
Het hekwerk wordt opgesteld links en rechts van de tegenoverliggende pilaar. Hierdoor wordt het centrum van de kerk als het ware één grote dooptuin.

Welke stoel is het meest geschikt om te gebruiken in de kerk na de renovatie?
Een aantal verschillende stoelen staan in Het Kompas. Zondags in de eredienst kunt u deze bekijken en uitproberen.

Uiteindelijk wordt er een stoel gekozen welke prettig zit, goed te onderhouden is en ook een juiste uitstraling heeft in het centrum van de kerk.

De laatste cement laag is in de drie vierkanten aangebracht. Uiterst vlak aangebracht en precies de dikte van de uiteindelijke houten vloer onder de tegels van de paden. Nu deze deklaag aangebracht is moet de vloer circa 6 weken drogen. Het vochtgehalte van de kerkvloer is nu nog erg hoog. Te vroeg de uiteindelijke houten vloer aanbrengen zou als gevolg hebben dat de planken krom zouden trekken. Nu is het dus echt geduld hebben.
Intussen kunnen er nog allerlei andere afwerkende werkzaamheden gedaan worden en waar al kan schoonmaak werkzaamheden.

De tegelvloer is weer terug in de kerk. Hij ligt er super strak in. Nadat de paden rondom klaar en uitgehard waren is de randen afgezaagd zodat alle zijkanten ook van strakke lijnen zijn voorzien. De voorste bank van de 'wortelhoek' en de 'kostershoek' komen niet terug, de paden zijn daar extra breed geworden. Daar waar die banken gestaan hebben zijn een kleiner formaat tegels diagonaal aangebracht op het hoofdpad. Na de verbouwing is de 'kostershoek' niet meer de plaats waar voortaan de koster te vinden is. Deze plaats is verplaatst naar de andere trapopgang in de 'wortelhoek'.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het aanbrengen van de zandstenen tegels. Alle paden zijn klaar en de vorm van de kerkvloer is al weer heel goed terug te zien. De tegels van de paden zijn heel strak op één lijn bijgeslepen. Met de aansluiting naar de deuren van de kerk is nu een begin gemaakt en de vloer komt heel mooi op drempelniveau uit.

Deze week is begonnen met het herplaatsen de Bremer zandsteen tegels op dezelfde wijze zoals ze altijd gelegen hebben n.l. als een “Grieks kruis” (dit is een kruis met vier armen van gelijke lengte. Het wordt veel gebruikt in de Orthodoxe Kerk en vormt de grondvorm van een aantal protestantse kerken maar ook katholieke kerken). Natuurlijk was bekend dat veel van deze tegels kapot en niet herbruikbaar waren, maar er is in Dokkum een partij van deze tegels gevonden in dezelfde kleur en kunnen daarmee de kapotte Bremer zandstenen vervangen worden.