Nieuws

Laatste veranderingen dd. 22 december

Met verdriet in het hart hebben de leden van de kerkenraad de beslissing genomen om de deuren van de Koepelkerk met directe ingang te sluiten voor bezoekers in de komende kerkdiensten. In ieder geval tot en met zondag 17 januari.

Wel worden alle in het kerkblad aangekondigde kerkdiensten in de Koepelkerk gehouden en uitgezonden via internet. Natuurlijk zijn alle medewerkenden wel welkom in de kerk om er samen voor u toch feestelijke diensten en uitzendingen te maken.

Licht is gekomen`

Protestantse Gemeente Smilde, 25 december 2020
Voorganger: ds. G. Olde
Organist: Nico Meilof
Trompetisten Jan Huizing en Gerben Bakker

Muziek: de Koepelkerk-zangers Wietse Boonstra, Teun Bouw, Boele Duin, Luit Trip, Arend Hoogeveen, Jan Huizing, Henk Jonkers, Luit Trip en IJsbrand Zijlstra.

M.m.v. Dinanda v.d. Berg- Pluimers, gebeden

20 december om 16.30 uur is de kerstmusical “De Herberg zit vol”.

"De herberg zit vol” wordt opgevoerd door 14 enthousiaste kinderen. Vanwege de corona maatregelen kunnen alleen de ouders en broertje/zusjes van de kinderen die meedoen er bij zijn.
U kunt als u dat wilt de musical op hetzelfde moment live meekijken op de website PKN Smilde of later terugkijken via de website PKN Smilde.
De kinderen die meedoen krijgen zelf ook een opname van de musical zodat ze deze nog eens kunnen kijken met hun opa/oma.

Wij hopen dat u allemaal gaat meekijken.

Ongeveer een jaar geleden hebben wij (Herma en Marjan) een plan aan de kerkenraad gepresenteerd.

Door onderstaande PDF-bestanden te openen kunt u het inlegvel bekijken wat in in de Smildeger Neiskrant van 6 oktober 2020 heeft gestaan.

De informatie die daar in staat is volgens de overheidsregels van dat moment en kunnen nu anders zijn.

STEM!! op de Koepelkerk van maandag 5 tot en met zondag 25 oktober.

Hiervoor moet je lid zijn van de Rabobank. Je kunt op de website lid worden als je een Rabobank rekening hebt en dan direct stemmen.

Breng je stem uit op de Koepelkerk via de Rabobank-app of via de website: Raboclubsupport

Vanaf 6 septeber start de kindernevendienst weer.
Ook wordt de Tienerkerk en de 16+ kerk weer opgestart. Binnenkort kan je in de 'Agenda' zien op welke data deze diensten zijn.

Wij zijn op zoek naar een inspirerend persoon die samen met vele vrijwilligers verder wil werken aan de opbouw van onze beide Protestantse Gemeenten. Hij/zij straalt positiviteit uit over het voortbestaan en het belang van de christelijke kerk in onze samenleving.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

Volgens het geactualiseerde PKN Protocol “kerkdiensten en anderen bijeenkomsten", d.d. 7 juli 2020, is zang tijdens de eredienst weer toegestaan.
Daarbij is bepaald dat een kerkdienst niet langer dan één uur duurt en er niet langer dan 15 minuten gezongen wordt.

Zie voor de volledige tekst het nieuwe protocol welke u aantreft door te klikken op de rode balk die op elke pagina te vinden is.

We hebben er lang naar uitgekeken, maar vanaf a.s. zondag 5 juli is iedereen weer van harte welkom om de kerkdiensten in de Koepelkerk mee te vieren. En daar zijn we erg blij mee!

De ‘commissie gebruiksplan kerkgebouw’, aangesteld door de kerkenraad, is een aantal avonden bezig geweest om een gebruiksplan op te stellen volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de pdf onderaan deze tekst,