Nieuws

Ongeveer een jaar geleden hebben wij (Herma en Marjan) een plan aan de kerkenraad gepresenteerd.

Door onderstaande PDF-bestanden te openen kunt u het inlegvel bekijken wat in in de Smildeger Neiskrant van 6 oktober 2020 heeft gestaan.

De informatie die daar in staat is volgens de overheidsregels van dat moment en kunnen nu anders zijn.

STEM!! op de Koepelkerk van maandag 5 tot en met zondag 25 oktober.

Hiervoor moet je lid zijn van de Rabobank. Je kunt op de website lid worden als je een Rabobank rekening hebt en dan direct stemmen.

Breng je stem uit op de Koepelkerk via de Rabobank-app of via de website: Raboclubsupport

Vanaf 6 septeber start de kindernevendienst weer.
Ook wordt de Tienerkerk en de 16+ kerk weer opgestart. Binnenkort kan je in de 'Agenda' zien op welke data deze diensten zijn.

Wij zijn op zoek naar een inspirerend persoon die samen met vele vrijwilligers verder wil werken aan de opbouw van onze beide Protestantse Gemeenten. Hij/zij straalt positiviteit uit over het voortbestaan en het belang van de christelijke kerk in onze samenleving.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

Volgens het geactualiseerde PKN Protocol “kerkdiensten en anderen bijeenkomsten", d.d. 7 juli 2020, is zang tijdens de eredienst weer toegestaan.
Daarbij is bepaald dat een kerkdienst niet langer dan één uur duurt en er niet langer dan 15 minuten gezongen wordt.

Zie voor de volledige tekst het nieuwe protocol welke u aantreft door te klikken op de rode balk die op elke pagina te vinden is.

We hebben er lang naar uitgekeken, maar vanaf a.s. zondag 5 juli is iedereen weer van harte welkom om de kerkdiensten in de Koepelkerk mee te vieren. En daar zijn we erg blij mee!

De ‘commissie gebruiksplan kerkgebouw’, aangesteld door de kerkenraad, is een aantal avonden bezig geweest om een gebruiksplan op te stellen volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de pdf onderaan deze tekst,

Rosa van der Vijver heeft voor onze Hemelvaartsviering het verhaal wat Gerrit Vennik aangedragen heeft verwoord in zandkunst. Haar vader heeft de bijbeltekst van Gerrit Vennik ingesproken.
Het filmpje wat daaruit ontstaan is, is te zien op Hemelvaart live en daarna bij 'Uitzending gemist' hier op de site.

De Paastuin.
Op de afbeelding is Maria op Paasmorgen in de hof van Arimatea.
Het dorre liggende hout staat voor lijden en dood.
De achterkant van de compositie is met jute bekleed dat staat voor rouw en verdriet daarop is
judas penning verwerkt en dat verwijst naar de 30 zilverstukken waarmee Judas het verraad pleegde. Op de afbeelding zijn ook de drie kruizen te zien die verwijzen naar Goede Vrijdag.
Naar donkere tijden overwint het Licht.

De commissie gebruiksplan kerkgebouw', aangesteld door de kerkenraad, heeft een gebruiksplan opgesteld volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de PDF onderaan deze tekst.