Nieuws

Het team van K1 zoekt versterking.

In deze gezinsdienst ging er helaas iets helemaal mis met het geluid. Het interviewgesprek was een heel mooi onderdeel van de dienst, echter er was een storing in de apparatuur. Daarom is gelijk met improvisatie dit deel ingevuld, maar als u terugkijkt bij 'Kerkdienst terugkijken' dan merkt u dat twee geluidsbronnen door elkaar heen lopen.

Hieronder kunt u de videofilm alsnog bekijken, nu met het juiste geluid.
 

Op 21 januari is er een gezinsdienst. Voorganger is Ds. A.P. Donker-Kremer.
Het thema van de dienst is '.......SAMEN'
De muziek zal worden verzorgd door Gert Jan Jaarsma en Ella Vellekoop.

DE AANVANG VAN DE DIENST IS EEN UUR LATER DAN NORMAAL, OM HALF 11
Voor de dienst is er vanaf 10 uur koffie.

Op de 4e adventszondag is tijdens het luiden van de klok het klokkentouw gebroken.
Uiteraard wordt hier zo snel mogelijk wat aan gedaan, maar het betekend wel dat met kerst onze kerkklok niet kan luiden.
We hopen dat we binnenkort toch het vertrouwde geluid voor de diensten weer te kunnen horen.

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land Kledinginzameling beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.

Een wandelaar gaat van mens tot mens. Ook dit seizoen willen we weer een tweetal inspirerende wandelingen in de natuur organiseren. We wandelen ca 6 km. Er wordt een onderwerp voorbereidt waarover we al wandelend in steeds wisselende groepjes in gesprek gaan. Bij elke vraag wordt er een nieuw groepje gevormd.
Op deze wijze leer je meerdere personen beter kennen. Het naar elkaar luisteren tijdens het wandelen levert spontane, diepzinnige en soms ook vertrouwelijke gesprekken op. Na afloop praten we nog even na met een drankje en hapje.

Dit jaar willen we voor het eerst een filmavond organiseren. De film zal voor jong en oud geschikt zijn. Doelstelling van deze avond is elkaar ontmoeten en met elkaar een gezellige avond hebben.

De filmavond is op vrijdag 9 februari

Het thema voor deze zondag is PROEF. Iedereen krijgt de gelegenheid om letterlijk te proeven. We staan stil bij hartige hapjes; bij thema's als euthanasie en zelfbeschikking; heel actueel in verband met de vorming van het nieuwe kabinet. Verder proeven we nog verrassende en zoete hapjes.....dat belooft veel.

Het programma is als volgt:

Zaterdagavond is er een barbecue voor jong en oud. Dit begint om 18.00 uur. Aansluitend is er een 'spooktocht'.

Zondagmorgen is er een ontbijt voor jong en oud, deze begint om 8.30 uur. Daarna wordt de kerkdienst gehouden.
Na de dienst is er koffiedrinken in Het Kompas met iets lekkers erbij. Dit is gemaakt door gemeenteleden en natuurlijk mag u ook zelf iets meenemen.

Kom allen!
Voor de barbecue kunt u zich opgeven via het formulier in het kerkblad of stuur een mail naar a.blankensteijn@planet.nl

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar twee boeken besproken en dit jaar willen we het bij 1 boek houden maar daar drie avonden aan besteden.  Het is het boek:”Reisgenoten, 4 vrouwen op zoek naar God” van Sharon Garlough Brown.

Vier vrouwen met een verschillende achtergrond ontmoeten elkaar in een retraitecentrum, waar ze op zoek gaan naar God en vernieuwing in hun leven. Het is goed om op een ontspannen manier naar aanleiding van een verhaal het geloofsgesprek met elkaar te voeren en elkaar te steunen.

 

De eerste avond zal woensdag 11 oktober zijn.