Nieuws

Wij zijn op zoek naar een inspirerend persoon die samen met vele vrijwilligers verder wil werken aan de opbouw van onze beide Protestantse Gemeenten. Hij/zij straalt positiviteit uit over het voortbestaan en het belang van de christelijke kerk in onze samenleving.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

Volgens het geactualiseerde PKN Protocol “kerkdiensten en anderen bijeenkomsten", d.d. 7 juli 2020, is zang tijdens de eredienst weer toegestaan.
Daarbij is bepaald dat een kerkdienst niet langer dan één uur duurt en er niet langer dan 15 minuten gezongen wordt.

Zie voor de volledige tekst het nieuwe protocol welke u aantreft door te klikken op de rode balk die op elke pagina te vinden is.

We hebben er lang naar uitgekeken, maar vanaf a.s. zondag 5 juli is iedereen weer van harte welkom om de kerkdiensten in de Koepelkerk mee te vieren. En daar zijn we erg blij mee!

De ‘commissie gebruiksplan kerkgebouw’, aangesteld door de kerkenraad, is een aantal avonden bezig geweest om een gebruiksplan op te stellen volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de pdf onderaan deze tekst,

Rosa van der Vijver heeft voor onze Hemelvaartsviering het verhaal wat Gerrit Vennik aangedragen heeft verwoord in zandkunst. Haar vader heeft de bijbeltekst van Gerrit Vennik ingesproken.
Het filmpje wat daaruit ontstaan is, is te zien op Hemelvaart live en daarna bij 'Uitzending gemist' hier op de site.

De Paastuin.
Op de afbeelding is Maria op Paasmorgen in de hof van Arimatea.
Het dorre liggende hout staat voor lijden en dood.
De achterkant van de compositie is met jute bekleed dat staat voor rouw en verdriet daarop is
judas penning verwerkt en dat verwijst naar de 30 zilverstukken waarmee Judas het verraad pleegde. Op de afbeelding zijn ook de drie kruizen te zien die verwijzen naar Goede Vrijdag.
Naar donkere tijden overwint het Licht.

Laatste veranderingen dd. 12 februari 2021

Met verdriet in het hart hebben de leden van de kerkenraad de beslissing genomen om de deuren van de Koepelkerk met directe ingang  te sluiten voor bezoekers in de komende kerkdiensten. In ieder geval tot en met 2 maart 2021.

Wel worden alle in het kerkblad aangekondigde kerkdiensten in de Koepelkerk gehouden en uitgezonden via internet. Natuurlijk zijn alle medewerkenden wel welkom in de kerk om er samen voor u toch feestelijke diensten en uitzendingen te maken.

Vrijdagavond 7 februari 2020 doen we weer mee met Sirkelslag Young (12-16 jaar). Het spannende interactieve spel tussen jeugdgroepen. Dit jaar staat het Bijbelverhaal van Jona centraal. We spelen dit in het Jeugdhonk.
Begintijd: 19.15 uur (zorg dat je dan ook echt binnen bent!) Eindtijd 22.00 uur.
Niet vergeten: meld je aan via de Tienerkerk App groep en neem een theedoek mee.
Groetjes Andrea, Margreeth en Annet

Actie Kerkbalans - Geef voor de kerk
zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari
Uw bijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld:

Vergoeding voor onze voorgangers en organisten.
Bekostigen van Kindernevendiensten, Tienerkerk en Ouderenbezoek
Onderhoud van gebouwen, orgel, tuin, bomen en terrein.
Verzorging van licht, geluid en warmte.
En verder willen we verbinding maken: Met God, met elkaar, met de wereld

Wat geeft u?

De afgelopen tijd bereikte ons in de Commissie Vieren de vraag of er niet permanent een herdenkingsplek voor overledenen in de Koepelkerk kan komen, zoals in veel andere kerkelijke gemeenten. Nu kennen we de dooprol, waarom niet ook zichtbaar aandacht voor degenen die ons ontvallen?
Nu hebben we gekozen voor een plek vlakbij de ingang van de kerk, om daar op de zondag dat iemand herdacht wordt een steen bij te leggen, met de naam en de data van geboorte en sterven.

Ook dit jaar gaan we met de jeugd kerststukjes maken, voor gezinnen en personen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we op zondag 8 december as. in het Kompas (grote zaal). We beginnen om half tien en Greet Pranger en Willy Vos helpen en adviseren ons bij het maken. Zowel Kindernevendienst- als Tienerkerk draaien mee. Alle jeugd vanaf 4 jaar is daarom welkom vanaf het begin van de Kerkdienst !! Kinderen mogen ook zelf bedenken voor wie ze een kerstbakje willen maken.