Bijeenkomsten over Leven met verlies, kwetsbaarheid en veerkracht

Verlieservaringen grijpen in. Het verlies van je gezondheid, van je werk, van je relatie, van een naaste aan de dood of aan het leven, van ….. verlies kan diep ingrijpen en alles in een ander licht plaatsen. Naast ruimte voor uitwisseling staan we ook stil bij hoe je omgaat met kwetsbaarheid en littekens die je opdoet door verlieservaringen en hoe er weer veerkracht kan ontstaan.
We lezen een aantal fragmenten uit het boek Veerkracht. Spiritueel leven met een bijzonder lichaam, geschreven door de dominicanes Holkje van der Veer (1960-2022). Ze werd geboren worden met het Marfansyndroom. Ze beschrijft hoe zij vanaf haar kinderjaren met veerkracht met haar bijzondere lichaam leert omgaan. Openharig schrijft ze ook over Gods aanwezigheid in haar leven. Aan de hand van dit boek, de vragen die zij stelt en een andere deskundige op het gebied van verlies, Manu Keirse, gaan we met elkaar in gesprek.

Data: drie middagen van 14.00 u tot 15.30 u in oktober en november. Data in overleg
Plaats: het kompas, Smilde
Begeleiding: ds. Diete Kits en ds. Anita Akkerman
Voor meer info en opgave: ds. Diete Kits (dietekits@gmail.com, predikant PG Bovensmilde) en ds. Anita Akkerman (acakkerman1@gmail.com, ambulant predikant PG Smilde)