Nieuws

Met het veranderen van het weer wordt ook de inhoud van de kledingkast vaak opgeruimd. Maar weet u dat met overtollige draagbare kleding, schoenen/sokken (graag per paar samengebonden), lingerie, tassen/accessoires kunt bijdragen aan humanitaire noodhulp?
Op zaterdag 12 oktober wordt door de diaconieën van de Protestantse gemeenten in Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde de jaarlijkse Sam’s Kledingactie gehouden voor Cordaid Mensen in Nood, de oudste charitatieve kledinginzameling van Nederland.

In de week voor Pasen verzorgt een projectkoor op basis van het koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude drie passieconcerten in Zuidoost Friesland. Het ruim 30 leden tellende koor is voor de gelegenheid uitgebreid met 20 enthousiaste gastzangers uit de regio. De concerten zijn op 12, 14 en 17 april in Appelscha, Haulerwijk en Wijnjewoude.

Komende zondag (16 december) zal er weer een mooie gezinsdienst zijn. Deze dienst is voorbereid door wat ouderen en jongeren SAMEN. Dit was een verrassende leuke combinatie!!

Onze jeugd gaat vrijdag 21 december kerststukjes maken. Deze worden rondgebracht in Smilde, bij gezinnen en personen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Heeft u nog lege bakjes, oase, dinerkaarsen of andere materialen over, die kunnen worden gebruikt? U kunt het inleveren in de doos die in de Verbinding staat. Heeft u groen (hulst, sparrentakken enz.) of snoeitakken over? In de Verbinding ligt een lijst waarop u kunt aangeven wat voor groen u heeft en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, in verband met brengen of halen. Of bel K1 leidster Mariska Pit 06-29154747

Al heel veel jaren werd begin november de kleding opgehaald voor Cordaid Mensen in Nood, maar nu komt de vrachtwagen  al op 13 oktober langs om de gebruikte kleding en textiel, schoenen etc. op te halen en naar het depot in Udenhout te brengen. Daar wordt alles gesorteerd en bekeken wat nog bruikbaar is en wat verkocht gaat worden.

Zondag 15 juli zal er weer een zangdienst zijn, waar u of jij zelf de liederen kunt opgeven! Dus heb je een lievelingslied of een lied wat je de laatste maanden zo heeft aangesproken en wil je dat met ons delen, van harte welkom!!

Dus geef deze week via mail, facebook of telefoon of zondag 8 juli via het opgavestrookje die je inlevert in de glazen Koepel, aan welk lied jij het liefst zou willen zingen en geef dan ook daarbij het liefst een motivatie.

Ik wil graag voor 10 juli uw keuze voor een lied ontvangen zodat ik nog tijd krijg om een liturgie te maken.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat D.V. 8 juli 2018, ’s middags om 14.30 uur ds. G. Olde in onze Koepelkerk zijn intrede zal doen en bevestigd zal worden als predikant aan onze gemeente.
Voorganger in deze dienst is ds. A. Donker –Kremer en ds. G. Olde zal daarin zelf ook een actieve rol hebben.
Vanwege gasten van ver is ervoor gekozen deze dienst ’s middags te laten plaatsvinden, de ochtenddienst van 9.30 uur komt op die zondag dan te vervallen.
Wij nodigen alle gemeenteleden en andere belangstellenden uit voor deze feestelijke dienst!

Op de gemeenteavond van donderdag 24 mei heeft Ds. Slob een powerpoint getoond.
Voor de belangstellenden is hij hier geplaatst.

Afgelopen zaterdagmiddag 24 maart planten grootouders en kleinkinderen samen nieuwe lindebomen bij de Koepelkerk.