Nieuws

Op zondag 16 juni gaat cabaretier-evangelist Ruurd Walinga uit het
Gelderse Geesteren voor in de Koepelkerk in Smilde. Hij preekte al
eerder in de Koepelkerk, maar maakte er twee jaar geleden zijn debuut
als cabaretier. Helemaal 'normaal' zal het op 16 juni ook niet gaan,
want de voorganger geeft cadeaubonnen weg. Koninklijke kadobonnen nog
wel. Wat dat inhoudt? Dat houdt Ruurd nog graag even geheim. Ook hoe en
waar je ze moet verzilveren. Het belooft in ieder geval weer een

O.l.v ds. Omvlee
i.s.m. gelegenheidskoor en muzikanten uit:
PKN Boven en Hoogersmilde
NGK de Rank en PKN Smilde
Zondag 11-02-2024
19:00uur
Koepelkerk

De postbussen van PostNL bij de Jumbo zijn verplaatst naar Assen. Dit is voor zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie een doorslaggevend moment om het contract met PostNL op te zeggen. De contracten van de postbussen worden formeel beëindigd per 31 oktober 2023.

Het heeft even geduurd, maar de lessenaar op de tafel in het liturgisch centrum staat er nu. Na de verbouwing hebben we nieuwe glazen tafels in het liturgisch centrum, met daarop een lessenaar die er echt niet bij past, niet op de tafel maar ook niet bij het interieur van de kerk.

De energierekening van de Koepelkerk in Smilde loopt steeds hoger op en daarom stapt het College van Kerkrentmeesters over op de aanleg van zonnepanelen, maar niet op het dak van de Koepelkerk zelf.

Thema: Samen aan tafel
Datum: woensdag 31 mei
Aanvang: 18.00 uur
Opgeven kan bij de scriba of via de opgavelijst in de verbinding

Vanaf half april 2023 wordt er weer onderhoud aan de Koepelkerk gepleegd. Overeenkomstig het onderhoudsplan is dit keer het bovenste deel van de kerk aan de beurt. Vanaf de bovenkant van de dakpannen komt de toren volledig in de steigers te staan. Op diverse plaatsen worden rotte houtplekken vervangen en krijgt het aanwezige lood een behoorlijke opknapbeurt. En - niet onbelangrijk - alles wordt weer van een frisse verflaag voorzien. Als zich geen onverwachte zaken voordoen, is ruimschoots voor dat de zomervakantie begint alles klaar.

Zondag 16 april om 9.30 uur is er een bijzondere dienst.
Het is soms ontzettend lastig om in verbinding te blijven; met mensen die ‘anders denken’, met mensen die dreigen af te haken en zeker ook met de jongeren. Dit heeft gevolgen voor het samen kerk-zijn, maar ook voor wat we uitstralen buiten de kerkmuren. En dat in een tijd waarin verbinding en een stukje eenheid juist zo belangrijk is.

Hallo,

In een tijd waarin er veel speelt en verandert in de wereld dichtbij en veraf nodigen we jullie uit voor een avond
Rond de tafel 4-5-6 (de jeugd van vroeger 40-69).

Een avond om elkaar op een positieve en inspirerende wijze te ontmoeten.
We willen met elkaar in gesprek gaan over wat belangrijk voor je is. Wat geeft je energie/ vertrouwen/ rust en waar heb je zorgen over? Wat kunnen we voor elkaar betekenen, wat kan de kerk betekenen?