Nieuws

Al heel veel jaren werd begin november de kleding opgehaald voor Cordaid Mensen in Nood, maar nu komt de vrachtwagen  al op 13 oktober langs om de gebruikte kleding en textiel, schoenen etc. op te halen en naar het depot in Udenhout te brengen. Daar wordt alles gesorteerd en bekeken wat nog bruikbaar is en wat verkocht gaat worden.

Zondag 15 juli zal er weer een zangdienst zijn, waar u of jij zelf de liederen kunt opgeven! Dus heb je een lievelingslied of een lied wat je de laatste maanden zo heeft aangesproken en wil je dat met ons delen, van harte welkom!!

Dus geef deze week via mail, facebook of telefoon of zondag 8 juli via het opgavestrookje die je inlevert in de glazen Koepel, aan welk lied jij het liefst zou willen zingen en geef dan ook daarbij het liefst een motivatie.

Ik wil graag voor 10 juli uw keuze voor een lied ontvangen zodat ik nog tijd krijg om een liturgie te maken.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat D.V. 8 juli 2018, ’s middags om 14.30 uur ds. G. Olde in onze Koepelkerk zijn intrede zal doen en bevestigd zal worden als predikant aan onze gemeente.
Voorganger in deze dienst is ds. A. Donker –Kremer en ds. G. Olde zal daarin zelf ook een actieve rol hebben.
Vanwege gasten van ver is ervoor gekozen deze dienst ’s middags te laten plaatsvinden, de ochtenddienst van 9.30 uur komt op die zondag dan te vervallen.
Wij nodigen alle gemeenteleden en andere belangstellenden uit voor deze feestelijke dienst!

Op de gemeenteavond van donderdag 24 mei heeft Ds. Slob een powerpoint getoond.
Voor de belangstellenden is hij hier geplaatst.

Afgelopen zaterdagmiddag 24 maart planten grootouders en kleinkinderen samen nieuwe lindebomen bij de Koepelkerk.

Het team van K1 zoekt versterking.

In deze gezinsdienst ging er helaas iets helemaal mis met het geluid. Het interviewgesprek was een heel mooi onderdeel van de dienst, echter er was een storing in de apparatuur. Daarom is gelijk met improvisatie dit deel ingevuld, maar als u terugkijkt bij 'Kerkdienst terugkijken' dan merkt u dat twee geluidsbronnen door elkaar heen lopen.

Hieronder kunt u de videofilm alsnog bekijken, nu met het juiste geluid.
 

Op 21 januari is er een gezinsdienst. Voorganger is Ds. A.P. Donker-Kremer.
Het thema van de dienst is '.......SAMEN'
De muziek zal worden verzorgd door Gert Jan Jaarsma en Ella Vellekoop.

DE AANVANG VAN DE DIENST IS EEN UUR LATER DAN NORMAAL, OM HALF 11
Voor de dienst is er vanaf 10 uur koffie.

Op de 4e adventszondag is tijdens het luiden van de klok het klokkentouw gebroken.
Uiteraard wordt hier zo snel mogelijk wat aan gedaan, maar het betekend wel dat met kerst onze kerkklok niet kan luiden.
We hopen dat we binnenkort toch het vertrouwde geluid voor de diensten weer te kunnen horen.