Nieuws

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat D.V. 8 juli 2018, ’s middags om 14.30 uur ds. G. Olde in onze Koepelkerk zijn intrede zal doen en bevestigd zal worden als predikant aan onze gemeente.
Voorganger in deze dienst is ds. A. Donker –Kremer en ds. G. Olde zal daarin zelf ook een actieve rol hebben.
Vanwege gasten van ver is ervoor gekozen deze dienst ’s middags te laten plaatsvinden, de ochtenddienst van 9.30 uur komt op die zondag dan te vervallen.
Wij nodigen alle gemeenteleden en andere belangstellenden uit voor deze feestelijke dienst!

Op de gemeenteavond van donderdag 24 mei heeft Ds. Slob een powerpoint getoond.
Voor de belangstellenden is hij hier geplaatst.

Afgelopen zaterdagmiddag 24 maart planten grootouders en kleinkinderen samen nieuwe lindebomen bij de Koepelkerk.

Het team van K1 zoekt versterking.

In deze gezinsdienst ging er helaas iets helemaal mis met het geluid. Het interviewgesprek was een heel mooi onderdeel van de dienst, echter er was een storing in de apparatuur. Daarom is gelijk met improvisatie dit deel ingevuld, maar als u terugkijkt bij 'Kerkdienst terugkijken' dan merkt u dat twee geluidsbronnen door elkaar heen lopen.

Hieronder kunt u de videofilm alsnog bekijken, nu met het juiste geluid.
 

Op 21 januari is er een gezinsdienst. Voorganger is Ds. A.P. Donker-Kremer.
Het thema van de dienst is '.......SAMEN'
De muziek zal worden verzorgd door Gert Jan Jaarsma en Ella Vellekoop.

DE AANVANG VAN DE DIENST IS EEN UUR LATER DAN NORMAAL, OM HALF 11
Voor de dienst is er vanaf 10 uur koffie.

Op de 4e adventszondag is tijdens het luiden van de klok het klokkentouw gebroken.
Uiteraard wordt hier zo snel mogelijk wat aan gedaan, maar het betekend wel dat met kerst onze kerkklok niet kan luiden.
We hopen dat we binnenkort toch het vertrouwde geluid voor de diensten weer te kunnen horen.

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land Kledinginzameling beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.

Een wandelaar gaat van mens tot mens. Ook dit seizoen willen we weer een tweetal inspirerende wandelingen in de natuur organiseren. We wandelen ca 6 km. Er wordt een onderwerp voorbereidt waarover we al wandelend in steeds wisselende groepjes in gesprek gaan. Bij elke vraag wordt er een nieuw groepje gevormd.
Op deze wijze leer je meerdere personen beter kennen. Het naar elkaar luisteren tijdens het wandelen levert spontane, diepzinnige en soms ook vertrouwelijke gesprekken op. Na afloop praten we nog even na met een drankje en hapje.