Kerkenwerk

 

Missie

De Protestantse Gemeente te Smilde wil een levendige, open, gemeenschap zijn waarin iedereen welkom is en jong en oud zich thuis voelt. Waar gezongen en gebeden wordt en mensen tot bezinning komen. De gemeente wil een gemeenschap zijn die, luisterend naar Gods Woord, geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.

De Protestantse Gemeente te Smilde wil een geloofsgemeenschap zijn die midden in de maatschappij staat en die zich vanuit haar geloof geroepen weet de aarde en al wat daar op en in is, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden.

Algemene informatie

De Protestantse gemeente te Smilde is op 20 november 2006 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Voorbereidend op de fusie was er al een federatie vanaf 2004.  Bestuurlijk is gekozen om een structuur te vormen van taakgroepen. De taakgroepen zijn elk verantwoordelijk voor een deel van het kerkelijk werk. Op deze manier kan het werk verdeeld worden over een grote groep mensen. Dit bevordert de betrokkenheid bij het gemeente-zijn.

De kerkenraad bestaat sinds enkele jaren uit 11 personen.

Voorzitter Kerkenraad:    Coen en Jenneke van Delden
Scriba Kerkenraad:         Marjan Hof - Kruizinga

De taakgroep Organisatie & Beheer (CvK) bestaat uit 9 personen.  De taakgroep Diaconie (CvD) bestaat uit 8 personen. De taakgroep Pastoraat bestaat uit de twee predikanten, vier ouderlingen en vele contactpersonen.