Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk Mw. A. Daling
Ds. H. J. Meijer S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde N. Meilof K. Oosterkamp Hemelvaartsdag
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. A. Daling Pinksteren
Ds. P. Huiser K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde S. ter Veen Mw. A. Terpstra Bevestigingsdienst
Ds. G. Olde H. Weurding K. Oosterkamp Heilig avondmaal
Ds. A. de Vries W. Stalman G. v.d. Bosch
Ds. P. de Vries S. ter Veen K. Oosterkamp
Ds. G. Olde S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. L. v.d. Veer N. Meilof K. Oosterkamp
dhr. K. Oosterhuis K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde N. Meilof G. v.d. Bosch
pastor G. Snip K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide S. ter Veen K. Oosterkamp Intrede Ds. A. van der Heide
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. A. Terpstra Overstapdienst
Ds. H. Marsman S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. A. van der Heide G. Hatzman Mw. A. Terpstra Startzondag
Ds. G. Olde S. ter Veen K. Oosterkamp
pastor G. Snip N. Meilof G. v.d. Bosch