Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof Mw. A. Terpstra Afscheidsdienst Ds. A.P. Donker-Kremer
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Overstapdienst
Ds. G. Olde W. Stalman G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Startzondag
Ds. S. Bijl S. ter Veen E.H. de Jonge
Ds. L. v.d. Veer N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde G. Hatzman G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Heilig avondmaal
Ds. J. Moerman-Scabo K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate m.m.v. Together
Ds. W. Smit S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch Dankdag
Ds. S. Ossewaarde W. Stalman G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Eeuwigheidszondag
Ds. G. Olde H. Weurding G. v.d. Bosch 1e advent, Heilig avondmaal
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra 2e advent
Ds. W. Smit W. Stalman G. v.d. Bosch 3e advent
Ds. P. Huiser K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate 4e advent
n.v.t. Mw. A. Terpstra Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde S. ter Veen G. v.d. Bosch Kerst
Ds. G. Olde N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. E. van der Veen N. Meilof Mw. A. Terpstra Oudjaarsdienst