Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Drs. G. Vennik K. v.d. Kolk Mw. A. Daling 1e Paasdag
Ds. G. Olde H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. S. Bijl K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. J. Moerman-Scabo N. Meilof K. Oosterkamp
Ds. H. Marsman K. v.d. Kolk Mw. A. Daling
Ds. H. J. Meijer S. ter Veen G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde N. Meilof K. Oosterkamp Hemelvaartsdag
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde N. Meilof Mw. A. Daling Pinksteren
Ds. P. Huiser K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde S. ter Veen Mw. A. Terpstra Bevestigingsdienst
Ds. G. Olde H. Weurding K. Oosterkamp Heilig avondmaal
Ds. A. de Vries W. Stalman
Ds. P. de Vries S. ter Veen
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk
Ds. L. v.d. Veer N. Meilof
dhr. K. Oosterhuis K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde N. Meilof
pastor G. Snip K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde S. ter Veen
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk
Ds. S. Bijl S. ter Veen
Ds. G. Olde N. Meilof Overstapdienst
Ds. H. Marsman S. ter Veen
Ds. G. Olde G. Hatzman Startzondag
Ds. G. Olde S. ter Veen
pastor G. Snip N. Meilof