Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. B. Riepma K. v.d. Kolk H. Pijpker
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate
Ds. G. Olde N. Meilof G. v.d. Bosch
Ds. I. v.d. Peppel F. Veldkamp E.H. de Jonge
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman Mw. A. Terpstra
Ds. A.P. Donker-Kremer & Ds. G. Olde B. Trip G. v.d. Bosch Startzondag
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Vervaat-ten Cate Opdragen van Nikki Fleur
Ds. B. Urgert K. v.d. Kolk E.H. de Jonge
Ds. G. Olde H. Weurding
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Heilig Avondmaal
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk
Ds. G. Olde N. Meilof
Ds. A.P. Donker-Kremer H. Weurding
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk
Ds. D. Kits N. Meilof
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Herdenking overledenen
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman 1e adventszondag, Heilig Avondmaal
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk 2e adventszondag
Ds. G. Olde N. Meilof 3e adventszondag
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk 4e adventszondag
n.v.t. Kinderkerstfeest
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk Kerst
Ds. J. van Slooten K. v.d. Kolk
Ds, A.P. Donker-Kremer & ds. G. Olde N. Meilof Oudjaarsdag