Kerkdiensten

Kerkdiensten beginnen om 9.30 uur in de Koepelkerk, met uitzondering van bijzondere diensten. Ook is er iedere zondag een dienst in het Beurtschip. Door middel van een beeldverbinding kunnen mensen met een beperkte mobiliteit hier de dienst bijwonen.

Aanvang Predikant Organist Ouderling van dienst Bijzonderheden
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. A.P. Donker-Kremer S. ter Veen E.H. de Jonge
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk H. Pijpker
Ds. D. Kits N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. A.P. Donker-Kremer W. Stalman G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk E.H. de Jonge Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Donker-Kremer H. Weurding G. v.d. Bosch
Ds. G. Olde N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. W. Smit K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra
Ds. A.P. Donker-Kremer S. ter Veen H. Pijpker Biddag
Ds. G. Olde G. Hatzman E.H. de Jonge Gezinsdienst
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate
Ds. B.G. Breunesse S. ter Veen Mw. A. Terpstra
Ds. G. Olde W. Stalman H. Pijpker
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Witte Donderdag, viering HA
Ds. A.P. Donker-Kremer K. v.d. Kolk Mw. A. Terpstra Goede Vrijdag
Ds. G. Olde K. v.d. Kolk E.H. de Jonge Stille Zaterdag
Ds. G. Olde S. ter Veen G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Pasen
Ds. S. Bijl N. Meilof Mw. A. Terpstra
Ds. L. v.d. Veer K. v.d. Kolk G. v.d. Bosch
Ds. A.P. Donker-Kremer G. Hatzman E.H. de Jonge
Ds. A. Hekman K. v.d. Kolk H. Pijpker
Ds. A.P. Donker-Kremer N. Meilof G.J.A.Bosma/G. Bosma-ten Cate Gezinsdienst
Ds. G. Olde G. Hatzman Mw. A. Terpstra Hemelvaartsdag
Ds. G. Olde W. Stalman E.H. de Jonge Wisseling ambtsdragers
Ds. A. de Vries H. Weurding G. v.d. Bosch Pinksteren