Nieuws

De laatste cement laag is in de drie vierkanten aangebracht. Uiterst vlak aangebracht en precies de dikte van de uiteindelijke houten vloer onder de tegels van de paden. Nu deze deklaag aangebracht is moet de vloer circa 6 weken drogen. Het vochtgehalte van de kerkvloer is nu nog erg hoog. Te vroeg de uiteindelijke houten vloer aanbrengen zou als gevolg hebben dat de planken krom zouden trekken. Nu is het dus echt geduld hebben.
Intussen kunnen er nog allerlei andere afwerkende werkzaamheden gedaan worden en waar al kan schoonmaak werkzaamheden.

De tegelvloer is weer terug in de kerk. Hij ligt er super strak in. Nadat de paden rondom klaar en uitgehard waren is de randen afgezaagd zodat alle zijkanten ook van strakke lijnen zijn voorzien. De voorste bank van de 'wortelhoek' en de 'kostershoek' komen niet terug, de paden zijn daar extra breed geworden. Daar waar die banken gestaan hebben zijn een kleiner formaat tegels diagonaal aangebracht op het hoofdpad. Na de verbouwing is de 'kostershoek' niet meer de plaats waar voortaan de koster te vinden is. Deze plaats is verplaatst naar de andere trapopgang in de 'wortelhoek'.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het aanbrengen van de zandstenen tegels. Alle paden zijn klaar en de vorm van de kerkvloer is al weer heel goed terug te zien. De tegels van de paden zijn heel strak op één lijn bijgeslepen. Met de aansluiting naar de deuren van de kerk is nu een begin gemaakt en de vloer komt heel mooi op drempelniveau uit.

Deze week is begonnen met het herplaatsen de Bremer zandsteen tegels op dezelfde wijze zoals ze altijd gelegen hebben n.l. als een “Grieks kruis” (dit is een kruis met vier armen van gelijke lengte. Het wordt veel gebruikt in de Orthodoxe Kerk en vormt de grondvorm van een aantal protestantse kerken maar ook katholieke kerken). Natuurlijk was bekend dat veel van deze tegels kapot en niet herbruikbaar waren, maar er is in Dokkum een partij van deze tegels gevonden in dezelfde kleur en kunnen daarmee de kapotte Bremer zandstenen vervangen worden.

Vandaag (30 april) is de dekvloer van de vloerverwarming gestort. Een tien centimeter dikke betonlaag welke de constructie van de vloerverwarming inpakt en tegelijk de werkvloer vormt voor de volgende fase, het weer inrichten van de kerkvloer volgens het bekende kruispatroon. Deze betonlaag hard relatief snel uit. De spiegelgladde vloer is inmiddels ook weer iets opgeruwd om in de volgende stap een grotere hechting te krijgen bij het aanbrengen van de oude tegels. De kerkvloer is nu inmiddels weer enkele centimeter onder drempelniveau van de kerk.

Op de laag schuimbeton is deze week eerst een laag noppenfolie aangebracht. Hierop is bouwgaas aangebracht wat door middel van betonnen steentjes een paar centimeter zweeft boven het folie. Na het aanbrengen hiervan is begonnen met de vloerverwarming. Hiervoor zijn in de beide trapkasten de verdeelstukken geplaatst waaraan inmiddels 2,3 kilometer aan buis gekoppeld is. De helft van de kerk is met 9 circuits aangesloten op het ene verdeelblok, de andere helft van de kerk met 7 circuits aan het tweede verdeelblok. In het vierkant bij de preekstoel komt later nog een veel kleiner deel.

De tweede laag schuimbeton is aangebracht tot precies de bovenkant van de piketpaaltjes. De totale laagdikte is nu 35 cm. Op de eerste foto’s is het uitgeharde schuimbeton van de eerste dag goed de luchtbellen te zien. Het schuimbeton bestaat voor 75% uit deze luchtbellen. Tijdens het stortproces wordt regelmatig een monster genomen om het soortelijk gewicht van het schuimbeton te meten om er voor te zorgen dat de gehele vloer dezelfde samenstelling heeft.

Vanmorgen (13 april) is in de vroege uren de eerste laag schuimbeton aangebracht met een laagdikte van circa 20 cm.
Het is een dunne zandcement mengsel wat aangevoerd is en wat in de pompauto aangemengd wordt met een schuimvormer. Door dit proces ontstaat van 1000 liter specie ongeveer 4 kub schuimbeton. Na uitharden weegt deze betonlaag 500 kg per kub. Door de grote hoeveelheid opgesloten lucht heeft deze betonlaag een goede isolatiewaarde en daarom ideaal voor de vloerverwarming die later hierop geïnstalleerd wordt.

Net voor Pasen is het centrum kerk ongeveer 50 cm uit gegraven. Hierbij is ruim 150 kub zand verwijderd. Het uitgegraven deel heeft een oppervlakte van 325 m2.

Deze week is de kerkvloer ongeveer een halve meter diep uitgegraven. Deze ruimte is nodig om de nieuwe kerkvloer weer op te bouwen.
Dit is gedaan met een minikraan met elektromotor om geen uitlaatgassen te krijgen in de kerkruimte. Het zand is met behulp van transportbanden uit de kerk gebracht waar het weer is opgevangen om verder af te voeren.
Na deze werkzaamheden kan de opbouw weer beginnen.