Nieuws

Rosa van der Vijver heeft voor onze Hemelvaartsviering het verhaal wat Gerrit Vennik aangedragen heeft verwoord in zandkunst. Haar vader heeft de bijbeltekst van Gerrit Vennik ingesproken.
Het filmpje wat daaruit ontstaan is, is te zien op Hemelvaart live en daarna bij 'Uitzending gemist' hier op de site.

De Paastuin.
Op de afbeelding is Maria op Paasmorgen in de hof van Arimatea.
Het dorre liggende hout staat voor lijden en dood.
De achterkant van de compositie is met jute bekleed dat staat voor rouw en verdriet daarop is
judas penning verwerkt en dat verwijst naar de 30 zilverstukken waarmee Judas het verraad pleegde. Op de afbeelding zijn ook de drie kruizen te zien die verwijzen naar Goede Vrijdag.
Naar donkere tijden overwint het Licht.

De landelijke PKN heeft onlangs het advies aan de kerkenraden betreffende het bezoek aan kerkdiensten gewijzigd. Het wordt momenteel niet meer ten zeerste afgeraden om vanwege het coronavirus bezoekers toe te laten bij de kerkdiensten. Maar de kerkenraden mogen nu de beslissing nemen om naast de ‘medewerkenden’ aan de dienst maximaal 30 personen toe te laten. Natuurlijk onder voorbehoud hoe het coronavirus zich blijft ontwikkelen.

Vrijdagavond 7 februari 2020 doen we weer mee met Sirkelslag Young (12-16 jaar). Het spannende interactieve spel tussen jeugdgroepen. Dit jaar staat het Bijbelverhaal van Jona centraal. We spelen dit in het Jeugdhonk.
Begintijd: 19.15 uur (zorg dat je dan ook echt binnen bent!) Eindtijd 22.00 uur.
Niet vergeten: meld je aan via de Tienerkerk App groep en neem een theedoek mee.
Groetjes Andrea, Margreeth en Annet

Actie Kerkbalans - Geef voor de kerk
zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari
Uw bijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld:

Vergoeding voor onze voorgangers en organisten.
Bekostigen van Kindernevendiensten, Tienerkerk en Ouderenbezoek
Onderhoud van gebouwen, orgel, tuin, bomen en terrein.
Verzorging van licht, geluid en warmte.
En verder willen we verbinding maken: Met God, met elkaar, met de wereld

Wat geeft u?

De afgelopen tijd bereikte ons in de Commissie Vieren de vraag of er niet permanent een herdenkingsplek voor overledenen in de Koepelkerk kan komen, zoals in veel andere kerkelijke gemeenten. Nu kennen we de dooprol, waarom niet ook zichtbaar aandacht voor degenen die ons ontvallen?
Nu hebben we gekozen voor een plek vlakbij de ingang van de kerk, om daar op de zondag dat iemand herdacht wordt een steen bij te leggen, met de naam en de data van geboorte en sterven.

Ook dit jaar gaan we met de jeugd kerststukjes maken, voor gezinnen en personen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we op zondag 8 december as. in het Kompas (grote zaal). We beginnen om half tien en Greet Pranger en Willy Vos helpen en adviseren ons bij het maken. Zowel Kindernevendienst- als Tienerkerk draaien mee. Alle jeugd vanaf 4 jaar is daarom welkom vanaf het begin van de Kerkdienst !! Kinderen mogen ook zelf bedenken voor wie ze een kerstbakje willen maken.

Met het veranderen van het weer wordt ook de inhoud van de kledingkast vaak opgeruimd. Maar weet u dat met overtollige draagbare kleding, schoenen/sokken (graag per paar samengebonden), lingerie, tassen/accessoires kunt bijdragen aan humanitaire noodhulp?
Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt door de diaconieën van de Protestantse gemeenten in Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde de jaarlijkse Sam’s Kledingactie gehouden voor Cordaid Mensen in Nood, de oudste charitatieve kledinginzameling van Nederland.

Komende zondag (16 december) zal er weer een mooie gezinsdienst zijn. Deze dienst is voorbereid door wat ouderen en jongeren SAMEN. Dit was een verrassende leuke combinatie!!

Zondag 15 juli zal er weer een zangdienst zijn, waar u of jij zelf de liederen kunt opgeven! Dus heb je een lievelingslied of een lied wat je de laatste maanden zo heeft aangesproken en wil je dat met ons delen, van harte welkom!!

Dus geef deze week via mail, facebook of telefoon of zondag 8 juli via het opgavestrookje die je inlevert in de glazen Koepel, aan welk lied jij het liefst zou willen zingen en geef dan ook daarbij het liefst een motivatie.

Ik wil graag voor 10 juli uw keuze voor een lied ontvangen zodat ik nog tijd krijg om een liturgie te maken.