Nieuws

Vanmorgen (13 april) is in de vroege uren de eerste laag schuimbeton aangebracht met een laagdikte van circa 20 cm.
Het is een dunne zandcement mengsel wat aangevoerd is en wat in de pompauto aangemengd wordt met een schuimvormer. Door dit proces ontstaat van 1000 liter specie ongeveer 4 kub schuimbeton. Na uitharden weegt deze betonlaag 500 kg per kub. Door de grote hoeveelheid opgesloten lucht heeft deze betonlaag een goede isolatiewaarde en daarom ideaal voor de vloerverwarming die later hierop geïnstalleerd wordt.

Net voor Pasen is het centrum kerk ongeveer 50 cm uit gegraven. Hierbij is ruim 150 kub zand verwijderd. Het uitgegraven deel heeft een oppervlakte van 325 m2.

Deze week is de kerkvloer ongeveer een halve meter diep uitgegraven. Deze ruimte is nodig om de nieuwe kerkvloer weer op te bouwen.
Dit is gedaan met een minikraan met elektromotor om geen uitlaatgassen te krijgen in de kerkruimte. Het zand is met behulp van transportbanden uit de kerk gebracht waar het weer is opgevangen om verder af te voeren.
Na deze werkzaamheden kan de opbouw weer beginnen.

Ook het doophek is gedemonteerd en in delen weggehaald. Deze delen worden in de loop van de verbouwing op een andere plaats bij de tegenoverliggende pilaar weer herplaatst. Van het podium is te zien dat de bovenste podium laag is verwijderd. De verwarmingsbuizen van de oude bankindeling zijn daar weer te voorschijn gekomen.

 

De vloerdelen worden verwijderd. De constructie van de verhogingen worden zichtbaar. Onder de vloerdelen een balkenlaag waar tussen de aan- en afvoerbuizen van de verwarming zichtbaar wordt. Het geheel wordt gedragen door betonstroken in het zand.
Nu het kurkdroge zand bloot komt te liggen zijn de preekstoel en het herengestoelte ook ingepakt om te voorkomen dat deze tot in de kieren onder het zandstof komen te zitten.
De vloerdelen en de zandsteentegels zijn buiten de kerk in een container opgeslagen.

Inmiddels zijn de banken en de verwarmingsbuizen verwijderd en is een deel van de vloer open gemaakt om de verdere constructie te kunnen bekijken.
De banken zijn inmiddels met een mini hoogwerker naar de galerij opgetakeld. Daar zullen ze opnieuw weer geplaatst worden.

Als eerste aanzet naar de herinrichting van de kerk is het orgel beschermend ingepakt. Met een klimaat box wordt het orgel in conditie gehouden. De engel kijkt goedkeurend achterom.

(van RTV-Drenthe, geschreven door Josien Feitsma)
Het is een project van de lange adem. Al sinds het jaar 2000 en de fusie van de twee kerkgemeenschappen in 2006 wordt gesproken over de verbouwing van de Koepelkerk in Smilde, maar nu gaat het er écht van komen.

Het kerkbestuur heeft zich met de architect verzameld in de Koepelkerk, ze zijn allemaal dolenthousiast, want de vergunning en de financiering is rond. Het hele project inclusief het onderhoud aan de buitenkant van de kerk kost ongeveer zeven ton. Geld dat bij elkaar is gesprokkeld uit verschillende potjes.

(van RTV-Drenthe)
Het is een project van de lange adem. Al sinds het jaar 2000 en de fusie van de twee kerkgemeenschappen in 2006 wordt gesproken over de verbouwing van de Koepelkerk in Smilde, maar nu gaat het er écht van komen.

Het kerkbestuur heeft zich met de architect verzameld in de Koepelkerk, ze zijn allemaal dolenthousiast, want de vergunning en de financiering is rond. Het hele project inclusief het onderhoud aan de buitenkant van de kerk kost ongeveer zeven ton. Geld dat bij elkaar is gesprokkeld uit verschillende potjes.

In verband met de verlenging van de lockdown-periode tot 9 februari blijft de Koepelkerk tot deze datum gesloten voor bezoekers aan de erediensten.