Nieuws

Verlieservaringen grijpen in. Het verlies van je gezondheid, van je werk, van je relatie, van een naaste aan de dood of aan het leven, van ….. verlies kan diep ingrijpen en alles in een ander licht plaatsen. Naast ruimte voor uitwisseling staan we ook stil bij hoe je omgaat met kwetsbaarheid en littekens die je opdoet door verlieservaringen en hoe er weer veerkracht kan ontstaan.

Ruzie over de kerk van Smilde
Etstoel in Anloo 20 augustus 2022

Gezellige zomermarkt in en rondom de Koepelkerk in Smilde op dinsdag 19 juli van 09.30 tot 16.00 uur.

Deelnemers van de Drentse Fiets4daagse, die in Assen starten voor de 30 en 40 km, komen op deze dag een stempel halen bij de Koepelkerk.

Ter gelegenheid daarvan vinden er in en rondom de Koepelkerk diverse activiteiten plaats.

De kerk, waarin zich onder meer het monumentale Van Oeckelen-orgel bevindt, is tijdens de markt geopend voor bezichtiging.

In de maand augustus is er geen oppas en kindernevendienst.
Bij de ingang liggen er daarom kleurplaten en potloden klaar voor tijdens de dienst.
Potloden graag weer terugleggen na de dienst.

DATUM: 10 juni
TIJD: 20.00 -23.00 uur
LOCATIE: Koepelkerk
Van hardrock tot gospel
en van (Nederlandse) rap tot klassiek

Kijk en luister naar JOUW favoriete artiest en nummer
Want JIJ bepaalt het!!

En geniet tegelijk van de lichtshow

Geef je favoriet ‘s avonds door aan de DJ
(via WhatsApp)

Deelname is gratis, inclusief 3 consumpties.
(Meer consumpties? Dan betaal je met de pin)
Graag vooraf aanmelden bij Annet

TIP: neem een vriend of vriendin mee

In deze tijd je kind opvoeden met geloof, hoe doe je dat eigenlijk nog? En hoe doen andere ouders dat? Vragen waar velen van ons mee te maken hebben. Om antwoord te krijgen op deze vragen en onze ervaringen uit te wisselen organiseren we een ouderavond. De avond wordt verzorgd door Gert Schouten, Jeugdwerktrainer bij Jong Protestant (JOP).
Wanneer: dinsdag 31 mei
Waar: Christelijk Kindcentrum De Schutkampen, Prins Hendrikstraat 2, Smilde
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur)
Doelgroep: ouders van jonge en oudere kinderen

De stille week voor het Paasfeest is bij uitstek de tijd voor bezinning. Er worden in deze week meerdere kerkdiensten gehouden in de Koepelkerk, Wij nodigen je uit om deze diensten mee te beleven.

Witte Donderdag
Een dienst waarin we het laatste avondmaal gedenken.met jong en oud.
Aansluitend om 20.15 uur is er koffie, thee en ranja, waarna we om 20.30 uur samen de uitzending van The Passion gaan kijken in de kerk.

Vrijdag 6 mei, 14.00 t/m 17.00 uur en zaterdag 7 mei van 09.30 t/m 14.00 uur 2022, is er een grote boekenmarkt in de vernieuwde Koepelkerk te Smilde. Zowel beneden als boven op de galerij een groots assortiment prachtige boeken. Lift aanwezig. Betalen met pin mogelijk.

Een artikel met deze krantenkop heeft gestaan in het Reformatorisch Dagblad van donderdag 11 november 2021. Dit artikel is geschreven door Jan van Reenen.

De Koepelkerk in Smilde heeft een grondige verbouwing ondergaan en is geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. „De kerk heeft voor het eerst in 200 jaar een echt grote beurt gehad.”

Wanneer u klikt op de onderstaande rode tekstregel dan krijgt u de pagina als leesbare PDF. Daarop kunt u inzoomen om de tekst leesbaar te krijgen.

Het archief van onze kerk bestaat onder anderen uit de periodieken die uitgegeven zijn door de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en sinds 2006 de Protestantse Gemeente te Smilde. Helaas ontbraken 15 jaar geleden, toen Hervormd Smilde en Gereformeerd Smilde fuseerden, bijna alle uitgegeven periodieken in het archief. Van diverse gemeenteleden heeft het archief in het verleden periodieken ontvangen en werd de verzameling steeds completer. Heel blij zijn wij met twee recent ingebrachte dozen met periodieken, waardoor in één keer de verzameling een heel stuk completer is geworden.