Rechtspraak aangaande de Koepelkerk in 1784

Ruzie over de kerk van Smilde
Etstoel in Anloo 20 augustus 2022

De Etstoel behandelt in de lotting van augustus in Anloo twee zaken die allebei over smaad en belediging gaan. De eerste zaak is die tussen Abraham Martinus Sorg, architect van een aantal Asser paleizen en van de achtkantige kerk op Smilde. Hij eist herroeping van beledigingen, geuit door zijn aannemer Coenraad Grashuis. Achtergrond van deze kwestie is dat Sorg beschuldigd wordt van het verduisteren van bouwmateriaal van de kerk en slechte betaling van de werklui. De tweede zaak betreft ook een belediging, waarvan de schoolmeester van De Stapel beschuldigd wordt. Hij richtte zich tegen de koopvrouw die hem te weinig koopwaar geleverd zou hebben. Het Drentse gerechtshof moet zich over beide kwesties uitspreken en een rechtvaardige oplossing vinden.

Deze rechtspraken worden op 20 augustus 2022 in Anloo nagespeeld. Elk uur wordt één van de beide rechtzaken behandeld. De eerste om 10.00 uur en de laatste om 17.00 uur. Het stuk is gebaseerd op een echt gedane uitspraak in 1784. Uit oud archiefmateriaal is deze rechtspraak vertaald naar het stuk wat 20 augustus nagespeeld wordt.