Nieuws

Evenals voorgaande jaren worden de kinderen van de groepen 7 en 8 uitgenodigd om de club weer
te bezoeken. Dit jaar wordt club gegeven door dominee Anita van der Heide. Met spelletjes,
gezelligheid en creativiteit leer je meer over het geloof en bijbelverhalen. Club zal gegevens worden
vanaf november op dinsdag- of vrijdagmiddag (wordt nog bekend gemaakt)

De kinderkerst commissie is al weer druk bezig met het voorbereiden voor de kerstmusical.
We willen de kinderen van groep 6, 7 en 8 vragen of ze dit jaar willen meedoen met een kerstmusical opvoeren.

De kerstmusical wordt gehouden op zondag 19 december om 16.30 uur in de Koepelkerk. De generale repetitie is op zaterdag 18 december om 13.30 uur in de Koepelkerk.

Lijkt je het leuk, geef je dan op voor 15 oktober door te bellen naar 0592-413367.
Voor volledige tekst klik op Flyer KND activiteiten.

Kledingactie zaterdag 9 oktober

 

Het eind van de verbouwing is in zicht. Maar nog steeds wordt er hard gewerkt. De houten vloerdelen zijn in alle vierkanten gelegd. De kerkruimte waar straks de stoelen komen te staan zijn van blauw-grijze parketplanken voorzien, gelegd in een diagonaal verband. Het vierkant bij de preekstoel, het liturgisch podium, is gemaakt van de oorspronkelijke oude vloerdelen die daar lagen en zijn nu in een warme rode kleur geschilderd. De vloeren onder de galerijen zijn ook mooi afgewerkt en zien er weer strak uit.

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten te Smilde en Hoogersmilde nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de bevestigings- en intrededienst waarin proponent Anita van der Heide-van Klaveren in het ambt van predikant aan beide gemeenten zal worden verbonden. De verbintenis wordt geleid door ds. Gerrold Olde en ds. Jurjen Raatjes.

Momenteel worden er diverse werkzaamheden gedaan in en om de Koepelkerk.
Het orgel is weer uitgepakt en is in goede conditie en zonder vervuiling weer tevoorschijn gekomen.
De delen van de kerk onder de galerijen is nu ook voorzien van vloerisolatie en de afwerking van die vloerdelen is in volle gang.

Markt bij de Koepelkerk a.s. woensdag 14 juli gaat niet door!

I.v.m. de afgekondigde verscherpte coronamaatregelen is het niet verstandig om de markt te organiseren, omdat de 1,5 m afstand niet te handhaven is en de besmettingen van het virus erg aan het toenemen zijn, ook in Drenthe. De Koepelkerkcommissie bedankt alle mensen die hebben toegezegd te willen helpen en ook allen die bereid waren om iets lekkers te bakken.

Vanaf zondag 27 juni t/m zondag 28 juli kan er weer gebruik worden gemaakt van de Oppasdienst. Aanmelden vooraf kan tot zaterdagavond 19.00 uur bij Hillie Zijlstra tel: 06-53545378

Momenteel worden diverse timmerwerkzaamheden uitgevoerd in de kerk. De preekstoel is weer uitgepakt. Met dit laatste vierkante vlak kan nu ook een begin gemaakt worden. Ook het hekwerk van de dooptuin is weer terug in de kerk, maar nu op een andere plaats als voorheen.
Het hekwerk wordt opgesteld links en rechts van de tegenoverliggende pilaar. Hierdoor wordt het centrum van de kerk als het ware één grote dooptuin.

Welke stoel is het meest geschikt om te gebruiken in de kerk na de renovatie?
Een aantal verschillende stoelen staan in Het Kompas. Zondags in de eredienst kunt u deze bekijken en uitproberen.

Uiteindelijk wordt er een stoel gekozen welke prettig zit, goed te onderhouden is en ook een juiste uitstraling heeft in het centrum van de kerk.