Nieuws

Een artikel met deze krantenkop heeft gestaan in het Reformatorisch Dagblad van donderdag 11 november 2021. Dit artikel is geschreven door Jan van Reenen.

De Koepelkerk in Smilde heeft een grondige verbouwing ondergaan en is geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. „De kerk heeft voor het eerst in 200 jaar een echt grote beurt gehad.”

Wanneer u klikt op de onderstaande rode tekstregel dan krijgt u de pagina als leesbare PDF. Daarop kunt u inzoomen om de tekst leesbaar te krijgen.

Het archief van onze kerk bestaat onder anderen uit de periodieken die uitgegeven zijn door de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en sinds 2006 de Protestantse Gemeente te Smilde. Helaas ontbraken 15 jaar geleden, toen Hervormd Smilde en Gereformeerd Smilde fuseerden, bijna alle uitgegeven periodieken in het archief. Van diverse gemeenteleden heeft het archief in het verleden periodieken ontvangen en werd de verzameling steeds completer. Heel blij zijn wij met twee recent ingebrachte dozen met periodieken, waardoor in één keer de verzameling een heel stuk completer is geworden.

Met het inrichten van de kerk met nieuwe stoelen half oktober is de verbouwing van de Koepelkerk afgerond.
Al eerder was het liturgisch centrum al ingericht met een transparante tafel. Deze tafel wordt bekleed met antependia die hoort bij soort dienst. Op de foto's is deze groen, wat hoort bij de normale zondag.
Al enige tijd stonden in het centrum van de kerk stoelen, maar deze waren tijdelijk in afwachting van de nieuwe stoelen. En deze zijn er nu, met een mooie dieprode zitting die heel mooi past bij de kleurstelling in de kerk.

Evenals voorgaande jaren worden de kinderen van de groepen 7 en 8 uitgenodigd om de club weer
te bezoeken. Dit jaar wordt club gegeven door dominee Anita van der Heide. Met spelletjes,
gezelligheid en creativiteit leer je meer over het geloof en bijbelverhalen. Club zal gegevens worden
vanaf november op dinsdag- of vrijdagmiddag (wordt nog bekend gemaakt)

De kinderkerst commissie is al weer druk bezig met het voorbereiden voor de kerstmusical.
We willen de kinderen van groep 6, 7 en 8 vragen of ze dit jaar willen meedoen met een kerstmusical opvoeren.

De kerstmusical wordt gehouden op zondag 19 december om 16.30 uur in de Koepelkerk. De generale repetitie is op zaterdag 18 december om 13.30 uur in de Koepelkerk.

Lijkt je het leuk, geef je dan op voor 15 oktober door te bellen naar 0592-413367.
Voor volledige tekst klik op Flyer KND activiteiten.

Kledingactie zaterdag 9 oktober

 

Het eind van de verbouwing is in zicht. Maar nog steeds wordt er hard gewerkt. De houten vloerdelen zijn in alle vierkanten gelegd. De kerkruimte waar straks de stoelen komen te staan zijn van blauw-grijze parketplanken voorzien, gelegd in een diagonaal verband. Het vierkant bij de preekstoel, het liturgisch podium, is gemaakt van de oorspronkelijke oude vloerdelen die daar lagen en zijn nu in een warme rode kleur geschilderd. De vloeren onder de galerijen zijn ook mooi afgewerkt en zien er weer strak uit.

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten te Smilde en Hoogersmilde nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de bevestigings- en intrededienst waarin proponent Anita van der Heide-van Klaveren in het ambt van predikant aan beide gemeenten zal worden verbonden. De verbintenis wordt geleid door ds. Gerrold Olde en ds. Jurjen Raatjes.

Momenteel worden er diverse werkzaamheden gedaan in en om de Koepelkerk.
Het orgel is weer uitgepakt en is in goede conditie en zonder vervuiling weer tevoorschijn gekomen.
De delen van de kerk onder de galerijen is nu ook voorzien van vloerisolatie en de afwerking van die vloerdelen is in volle gang.

Markt bij de Koepelkerk a.s. woensdag 14 juli gaat niet door!

I.v.m. de afgekondigde verscherpte coronamaatregelen is het niet verstandig om de markt te organiseren, omdat de 1,5 m afstand niet te handhaven is en de besmettingen van het virus erg aan het toenemen zijn, ook in Drenthe. De Koepelkerkcommissie bedankt alle mensen die hebben toegezegd te willen helpen en ook allen die bereid waren om iets lekkers te bakken.