Club (seizoen 2021-2022)

Evenals voorgaande jaren worden de kinderen van de groepen 7 en 8 uitgenodigd om de club weer
te bezoeken. Dit jaar wordt club gegeven door dominee Anita van der Heide. Met spelletjes,
gezelligheid en creativiteit leer je meer over het geloof en bijbelverhalen. Club zal gegevens worden
vanaf november op dinsdag- of vrijdagmiddag (wordt nog bekend gemaakt)