Jeugd

Er wordt veel gedaan om de jeugd te betrekken bij de kerk en de activiteiten. Ongeveer 15 jeugdwerkers, allemaal vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Vragen over het Jeugdwerk. Stuur dan een emailbericht aan de Jeugdouderling: ahterpstra@gmail.com  Ook nieuwe initiatieven voor Jeugdwerk zijn welkom!

Kinderoppas

Elke (bijzondere) zondag is er tijdens de kerkdiensten kinderoppas geregeld voor kinderen van 0-4 jaar. Met uitzondering van de maand augustus. Ouders en verzorgers moeten voor zaterdag 19.00 uur melden of zij gebruik willen maken van deze dienst. Dat kan door te bellen naar Hillie Zijlstra tel: 06- 53545378

Kindernevendienst

Elke zondag is er Kindernevendienst voor de groepen 1-8 van de basisschool. Met uitzondering van de maand augustus. De kinderen wordt dan een Bijbelverhaal verteld en vaak is er dan een specifieke verwerking, passend bij het verhaal.

Er wordt op dit moment uit verschillende methoden gewerkt, zoals bijv. Kind op Zondag. En het idee bestaat om ook andere creatieve vormen te gebruiken samen met de basisschool en predikanten.

Basiscatechese

Voor de kinderen van de basisschool, groep 7 en 8 is er basiscatechese in het jeugdhonk van het Kompas. Er wordt hier gepraat over dingen die de kinderen bezighoudt in relatie tot hun geloof.

Tienerkerk

Tienerkerk is er voor jongeren tussen 12 en 16 jaar Op de aangegeven zondagen (voor data, zie bij Gemeenteleven / Tienerkerk) komen we om 9.30 uur naar het jeugdhonk. We praten daar met elkaar over verschillende onderwerpen, kijken naar filmpjes e/o luisteren muziek.

16+ kerk

Vanaf 16 jaar is er de 16+ kerk. Op de zondagen (voor data, zie bij Gemeenteleven / 16+ kerk) komen we om 9.30 uur samen in het jeugdhonk.

Het programma en de onderwerpen variëren per keer en we bepalen met elkaar wat ons belangrijk lijkt om over te praten e/o wat ons op dat moment bezighoudt.

Gezamenlijke activiteiten

Er worden meerdere gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Zowel voor basis- en voortgezet onderwijs jeugd samen als apart. Een paar voorbeelden:

Kerststukjes maken ---- wie en wanneer al weten!!
Kerstontbijt spreekt al voor zich: we ontbijten dan met elkaar in het jeugdlokaal.
Y-Games is een landelijk spel en speel je tegen andere groepen.
Hierbij gaat het om spanning en sensatie, goede doelen, lol,
samenwerken, enz..