Kerkblad

Samen met de Protestantse Gemeenten van Bovensmilde en Hoogersmilde wordt circa 23 keer per jaar een gezamenlijk kerkblad uitgegeven. Een abonnement op ‘Kerkblad Smilde’ kost € 25,- per jaar; het kerkblad wordt door vrijwilligers bezorgd. Een postabonnement kost € 40,-.

Kopij voor onze gemeente kan, bij voorkeur per mail en in Word, worden ingeleverd bij het kerkelijk bureau ( kerkelijkbureau@pkn-smilde.nl ).