De activiteiten in onze gemeente

Een levende gemeente in Smilde ontstaat door onze gemeenteleden. Elke activiteit, die we vaak heel gewoon vinden in onze gemeente, ontstaat doordat mensen zich hiervoor inzetten. Het is goed om hierbij stil te staan.

In het menu staan allerlei activiteiten die in onze gemeente plaats vinden. Het begint bij de allerkleinsten die tijdens de ochtenddienst op zondag naar de oppasdienst kunnen. Maar aan het eind van de dienst mogen ze met ons in de kerk bij de afsluiting zijn. Voor de basisschool leerlingen is er kindernevendienst en voor groep 7 en 8 een combinatie van club en catechese.

Voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is er tienerkerk en 16+ kerk.

Er is een groep gemeente leden actief met het verjaardagsbusje. Met deze gaven worden speciale projecten gesteund in en voor onze kerk.
De koepelkerk commissie organiseert o.a. de boekenmarkt en de festiviteiten tijdens de rijwiel4daagse. Wat een inzet wordt er geleverd voor het onderhoud en restauratie van de kerk.
De orgelcommissie zorgt voor organisten en een goed onderhouden orgel. De Concert commissie organiseert in de zomer orgelconcerten met bekende organisten op de woensdagavond. Ook is er een evenementen comité Koepelkerk die zich inzet voor optredens met koren uit buiten- en binnenland.