16+ kerk

De jongeren vanaf 16 jaar komen 1x per maand samen om te spreken over uiteenlopende zaken. Het zijn vaak actuele onderwerpen, die vaak gespiegeld worden aan de bijbel. De onderwerpen worden gekozen door de leiding in overleg met de jeugd. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vorig jaar zijn we weer gestart met een groepje 16-plussers.
Op de hieronder genoemde zondagen komen we om 9.30 uur
samen in het jeugdhonk.
Het programma en de onderwerpen variëren per keer en we
bepalen met elkaar wat ons belangrijk lijkt om over te
praten e/o wat ons op dat moment bezighoudt.

16+ kerk is op de volgende zondagen:
27 januari 2019
10 februari 2019
10 maart 2019
14 april 2019
19 mei 2019
16 juni 2019
7 juli 2019 (afsluitende BBQ)