Koepelkerk commissie

De Koepelkerk zou er niet zo florissant uitzien zonder deze activiteitencommissie. Deze commissie brengt al vele jaren met diverse acties grote bedragen bijeen die besteed worden aan (groot) onderhoud en restauraties. De Koepelkerkcommissie organiseert onder meer boeken- en rommelmarkten en groots opgezette acties, wanneer de Fietsvierdaagse van Appelscha of de Drentse Fiets4vierdaagse door Smilde gaat en de Koepelkerk aandoet.
Er zijn daarvoor behalve veel ‘spullen’ ook veel vrijwilligers nodig. Naast de gezelligheid, die deze evenementen in en rond de Koepelkerk met zich mee brengen, ervaren de betrokkenen hierbij ook een sterk gevoel van saamhorigheid.

Voor de boeken- en rommelmarkten zamelt de commissie elke 1e zaterdag van de maand verkoopbare goederen en boeken in. U kunt deze elke 1e zaterdag van de maand inbrengen bij de garageboxen naast de kerk tussen 10 en 11 uur.