Tienerkerk

Als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen ze in plaats van de kindernevendienst naar de tienerkerk. Ze zijn van harte welkom twee keer per maand in Het Kompas tijdens de kerkdienst. Er worden over allerlei zaken gesproken. De onderwerpen worden gekozen door de leiding in overleg met de jeugd. Dit onder genot van een kopje koffie of thee. De onderwerpen zijn hedendaags met een link naar de bijbel. Dit levert boeiende discussies op tussen het heden en verleden met het oog op het geloof.

Tienerkerk is er voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar.
In de kalender kun je de zondagen vinden waarop er
Tienerkerk is. We starten om 9.30 uur in het jeugdhonk.
We praten daar met elkaar over
verschillende onderwerpen, kijken naar filmpjes e/o
luisteren muziek.

Jeugdkerk is er op de volgende zondagen:

15 januari 2023
29 januari 2023
12 februari 2023

19 februari 2023 - Jeugddienst
12 maart 2023
26 maart 2023
14 mei 2023 
11 juni 2023
9 juli 2023