16+ kerk

De jongeren vanaf 16 jaar komen 1x per maand samen om te spreken over uiteenlopende zaken. Het zijn vaak actuele onderwerpen, die vaak gespiegeld worden aan de bijbel. De onderwerpen worden gekozen door de leiding in overleg met de jeugd. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vorig jaar zijn we weer gestart met een groepje 16-plussers.
Op de hieronder genoemde zondagen komen we om 9.30 uur
samen in het jeugdhonk.
Het programma en de onderwerpen variëren per keer en we
bepalen met elkaar wat ons belangrijk lijkt om over te
praten e/o wat ons op dat moment bezighoudt.

16+ kerk is op de volgende zondagen:
1 oktober 2017
12 november 2017
3 december 2017
17 december 2017 - kerstontbijt in het jeugdhonk
14 januari 2018
18 maart 2018
15 april 2018
3 en 24 juni 2018