Taakgroep vieren

Deze taakgroep omvat, naast de predikanten, gemeenteleden die zich op enigerlei wijze bezighouden met de opzet en de invulling van de erediensten.

Dit betreft onder meer:

  • bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten
  • het opstellen van een kerkelijk jaarplan voor de erediensten (o.a. preekbeurten, onderwerpen, avondmaalsvieringen)
  • de co√∂rdinatie en instandhouding van alle aan de kerkdiensten meewerkende groepen zoals kindernevendienst, tienerkerk, diaconaat, predikanten, koster en organisten.