Bevestigings- en intrededienst Anita van der Heide-van Klaveren

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten te Smilde en Hoogersmilde nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de bevestigings- en intrededienst waarin proponent Anita van der Heide-van Klaveren in het ambt van predikant aan beide gemeenten zal worden verbonden. De verbintenis wordt geleid door ds. Gerrold Olde en ds. Jurjen Raatjes.

Graag horen wij voor 10 augustus a.s. met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en of gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een toespraak te houden.
U kunt dit mailen naar pknhoogersmilde@gmail.com