Opheffing postbussen

De postbussen van PostNL bij de Jumbo zijn verplaatst naar Assen. Dit is voor zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie een doorslaggevend moment om het contract met PostNL op te zeggen. De contracten van de postbussen worden formeel beëindigd per 31 oktober 2023.
Op maandagmorgen 18 september jl. konden de postbussen hier ter plaatse voor het laatst geleegd worden. Via deze weg verzoeken we een ieder om met onmiddellijke ingang geen gebruik meer te maken van onze postbusnummers. Vanaf 19 september tot en met eind oktober a.s. wordt de post, dat toch nog in de postbussen terecht komt, doorgezonden naar Veenhoopsweg 12a.
Er wordt bij het looppad van de openbare weg naar de voordeur van het kerkelijk bureau een nieuwe, degelijke en afsluitbare brievenbus geplaatst ter vervanging van de huidige groene brievenbus. Tevens wordt er bij de voordeur van het kerkelijk bureau ook een nieuwe, degelijke en afsluitbare brievenbus geplaatst.
Alle post voor de kerk kan als volgt geadresseerd worden:
• Veenhoopsweg 12a, 9422 AA Smilde