Gemeenteavond “Nieuwe Stijl”

Thema: Samen aan tafel
Datum: woensdag 31 mei
Aanvang: 18.00 uur
Opgeven kan bij de scriba of via de opgavelijst in de verbinding