De week voor Pasen

De stille week voor het Paasfeest is bij uitstek de tijd voor bezinning. Er worden in deze week meerdere kerkdiensten gehouden in de Koepelkerk, Wij nodigen je uit om deze diensten mee te beleven.

Witte Donderdag
Een dienst waarin we het laatste avondmaal gedenken.met jong en oud.
Aansluitend om 20.15 uur is er koffie, thee en ranja, waarna we om 20.30 uur samen de uitzending van The Passion gaan kijken in de kerk.

Goede vrijdag
Aanvang dienst om 19.30 uur. Een dienst waarin we het lijden van Jezus gedenken door het binnendragen van het kruis.

Stille zaterdag
Aanvang dienst om 19.30 uur. De Paaswakedienst, waarin het nieuwe licht wordt gedragen.

Pasen
Aanvang dienst om 9.30 uur. Pasen is een feestdienst. Medewerking in deze dienst van de Koepelkerkzangers.