Verandering kerkbezoek tot in ieder geval 17 januari

Laatste veranderingen dd. 22 december

Met verdriet in het hart hebben de leden van de kerkenraad de beslissing genomen om de deuren van de Koepelkerk met directe ingang te sluiten voor bezoekers in de komende kerkdiensten. In ieder geval tot en met zondag 17 januari.

Wel worden alle in het kerkblad aangekondigde kerkdiensten in de Koepelkerk gehouden en uitgezonden via internet. Natuurlijk zijn alle medewerkenden wel welkom in de kerk om er samen voor u toch feestelijke diensten en uitzendingen te maken.

In de dagen tussen kerst en oudjaar kunt u een extra gemeentebrief met iets meer uitleg in uw brievenbus verwachten.

De kerkenraad