Protestantse Gemeente te Smilde heeft een nieuwe dominee

Geachte gemeente,

De kerkenraad kan u mededelen dat ds Olde op 06 april is geïnformeerd over de uitkomst van de stemming van de gemeenteavond afgelopen donderdag 05 april betreffende de wenselijkheid van het uitbrengen van een beroep aan hem om in de Protestantse Gemeente Smilde te worden bevestigd als predikant en dienaar des Woords. Dit na zijn plezierige en open presentatie die avond.
Hem is meegedeeld dat er 145 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 3 onthoudingen, geen tegenstemmen en 142 voorstemmen, met daarmee een positieve totaal-uitslag van 98%.
Hij gaf aan dat het hem roerde, dankbaar stemde en het hem, met de als warm, welkom en saamhorig ervaren sfeer van de avond, definitief positief deed staan tegenover het uit te brengen beroep. Mede op verzoek van Ds Olde en zijn bereidheid om de afstand te overbruggen kon zaterdag 14 april, de beroepingsbrief, in aanwezigheid van zijn ouders, in Zwolle, bij zijn ouders thuis, aan hem overhandigd worden. Daarmee ging formeel de beschikbare bedenktijd van drie weken in.
We hoopten natuurlijk dat hij deze periode niet ten volle zou hoeven te benutten en dat hij zelfs mogelijk met drie dagen bedenktijd zou kunnen volstaan. Na de beroepingsbrief geopend en gelezen te hebben, overhandigde hij echter al binnen drie minuten een enveloppe met daarin zijn schriftelijke reactie dat hij met overtuiging en roeping positief op het beroep wil reageren.
Hiermee heeft de Protestantse Gemeente te Smilde een nieuwe dominee.
Wij zijn met blij verrast en dankbaar voor de duidelijke, snelle en krachtige keuze die ds Olde voor onze gemeente heeft gemaakt. Er spreekt overtuiging, roeping, vertrouwen en enthousiasme in uit.
Er volgt nu een onrustige periode voor ds Olde waarin hij afscheid moet gaan nemen van zijn gemeente in Ridderkerk-Slikkerveer waar hij 17 jaar gestaan heeft. Tevens zullen de voorbereidingen voor de start in Smilde gemaakt moeten gaan worden.
In overleg van onze kerkenraad met de kerkenraad in Ridderkerk-Slikkerveer en met Ds Olde is besloten dat hij in de dienst van 24 juni afscheid van zijn Gemeente in Ridderkerk-Slikkerveer zal nemen en dat twee weken later, op zondag 08 juli, de intrededienst in Smilde zal plaats vinden.
Nadere bijzonderheden daarover zult u in de komende weken vernemen.
Betreffende de huisvesting kan worden meegedeeld dat de kerkrentmeester in de afrondende fase zitten van de aankoop van een pastorie. Het betreft een fraaie woning aan de Fazantenlaan 25 die de volledige instemming heeft van ds Olde.