Intrededienst Ds. G. Olde

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat D.V. 8 juli 2018, ’s middags om 14.30 uur ds. G. Olde in onze Koepelkerk zijn intrede zal doen en bevestigd zal worden als predikant aan onze gemeente.
Voorganger in deze dienst is ds. A. Donker –Kremer en ds. G. Olde zal daarin zelf ook een actieve rol hebben.
Vanwege gasten van ver is ervoor gekozen deze dienst ’s middags te laten plaatsvinden, de ochtenddienst van 9.30 uur komt op die zondag dan te vervallen.
Wij nodigen alle gemeenteleden en andere belangstellenden uit voor deze feestelijke dienst!
Als warm welkom voor ds. Olde vragen wij aan iedereen één bloem mee te nemen met een kort persoonlijk welkomstwoord.
Aansluitend aan deze dienst is er voor iedereen gelegenheid ds. Olde persoonlijk de hand te drukken in een informeel samenzijn in het Kompas.