Gebruik van de Koepelkerk vanaf 7 juli 2020

Volgens het geactualiseerde PKN Protocol “kerkdiensten en anderen bijeenkomsten", d.d. 7 juli 2020, is zang tijdens de eredienst weer toegestaan.
Daarbij is bepaald dat een kerkdienst niet langer dan één uur duurt en er niet langer dan 15 minuten gezongen wordt.

Zie voor de volledige tekst het nieuwe protocol welke u aantreft door te klikken op de rode balk die op elke pagina te vinden is.