Buizen voor vloerverwarming aangebracht

Op de laag schuimbeton is deze week eerst een laag noppenfolie aangebracht. Hierop is bouwgaas aangebracht wat door middel van betonnen steentjes een paar centimeter zweeft boven het folie. Na het aanbrengen hiervan is begonnen met de vloerverwarming. Hiervoor zijn in de beide trapkasten de verdeelstukken geplaatst waaraan inmiddels 2,3 kilometer aan buis gekoppeld is. De helft van de kerk is met 9 circuits aangesloten op het ene verdeelblok, de andere helft van de kerk met 7 circuits aan het tweede verdeelblok. In het vierkant bij de preekstoel komt later nog een veel kleiner deel. Door middel van de scheiding in de circuits kan de kerkruimte straks, wanneer hij niet gebruikt wordt keurig op een basistemperatuur gehouden worden van 12 graden. Wanneer de kerk wel gebruikt wordt kunnen extra circuits ingeschakeld worden om een behagelijke temperatuur te krijgen.