Periodieken Hervormd, Gereformeerd en Prot. Gem. te Smilde bijna compleet

Het archief van onze kerk bestaat onder anderen uit de periodieken die uitgegeven zijn door de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en sinds 2006 de Protestantse Gemeente te Smilde. Helaas ontbraken 15 jaar geleden, toen Hervormd Smilde en Gereformeerd Smilde fuseerden, bijna alle uitgegeven periodieken in het archief. Van diverse gemeenteleden heeft het archief in het verleden periodieken ontvangen en werd de verzameling steeds completer. Heel blij zijn wij met twee recent ingebrachte dozen met periodieken, waardoor in één keer de verzameling een heel stuk completer is geworden.

De verzameling bestaat nu uit:
Hervormde uitgave - het gemeenschappelijk Hervormde kerkblad van de Smildes 1976, 1977, 1978 en 1979 (per jaargang ingebonden).
Vanaf 1980 werd dit het gemeenschappelijk kerkblad van alle Hervormde en Gereformeerde kerken van de Smildes.
1976 was het 14e jaargang. Van de eerste 13 jaargangen is er nog niets aanwezig. Als iemand deze nog ergens in de kast of op zolder heeft en ze af wil staan, dan zijn deze van harte welkom. Even melden op het kerkelijk bureau en er wordt voor gezorgd dat ze opgehaald worden.

Gereformeerde uitgave - Binding 1972 tot en met 1979. Dit was het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Smilde voordat het gemeenschappelijk kerkblad verscheen.
Hierin is nu nog één manco en dat is nummer 14 uit 1972.
Voordat 'Binding' verscheen had de Gereformeerde kerk de 'Kerkbode'. Deze verscheen ongeveer vanaf 1935. Van deze Kerkbode hebben we slecht 4 exemplaren in het archief, namelijk nr. 5 (recent ontvangen) en 16 uit 1938, nr. 13 uit 1940 en nr. 22 uit 1951. Hebt u nog exemplaren en u wilt ze afstaan, dan zijn deze ook bijzonder welkom.
Ook verscheen er vanaf 1963 elk jaar een jaarboekje tot en met de federatie. Er zijn 40 jaargangen verschenen en dankzij een recente inbreng hebben we deze helemaal compleet.

De Protestantse Gemeente te Smilde heeft 4 maal een jaargids uitgegeven. Deze hebben we ook compleet.

Het gemeenschappelijke kerkblad Smilde werd uitgeven vanaf 1980. Nu zijn we inmiddels met het 43 jaargang bezig.
Door een inbreng afgelopen herfst waren bijna alle jaargangen compleet, enkele losse nummers ontbraken nog.
Maar door nog een inbreng deze winter hebben we alle kerkbladen compleet, zelfs per jaargang ingebonden.

Het is natuurlijk duidelijk dat we heel erg blij zijn met deze inbreng.