Kunst in kerken tentoonstelling, Het Feest van de Geest.

Mooi werk in de kerk!

In Midden en Zuid Drenthe zullen 15 kerken hun deuren openstellen om
kunstwerken te tonen van 25 kunstenaars die allen hun werk tonen en een kunstwerk
gemaakt hebben op het thema “Troost”.
Het Feest v d Geest is een landelijk project en had zijn oorsprong in Drenthe 22 jaar
geleden. Nu doen er landelijk meer dan 100 kerken mee om kunst ten toon te stellen.
Kunstenaars maken een kunstwerk dat tijdens de pinksterdagen centraal staat in de
kerken.
Het thema is dit jaar “Troost”, wat een verbinding zal zijn tussen kunst en het
Pinksterfeest.
De 25 deelnemende kunstenaars zullen dat op hun eigen wijze weergeven in
schilderijen, beelden, keramiek en fotografie.

De opening zal plaats vinden 8 mei in de Vredehorst in Hoogeveen om 20.00 uur tot
21.00 uur. De opening zal ludiek door de kunstenaars worden gedaan en middels
een muzikale bijdrage van Inge Tibben uit Dalen, waarna er een hapje en drankje zal
zijn.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn.
Op Hemelvaartsdag 9 mei gaan de kerken open en kunnen belangstellenden de
kunst bekijken. De openingstijden zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur op 9,11,12,18,19
en 20 mei.
Geregeld zullen de kunstenaars in de kerken aanwezig voor een toelichting.
De afsluiting is 2de pinksterdag 20 mei om 17.00 uur.
In diverse kerken zijn extra activiteiten zoals workshops, concertjes en voorlichting
door de kunstenaars.
Meer info over kerken en kunstenaars op facebook en website
www.feestvandegeest.nl
Afwijkende tijden zullen hier ook op te zien zijn