Voorgangers

Ds. G. Olde
Fazantenlaan 25
9422 EZ Smilde
0592-213253
Drs. G. Vennik
Soltstede 8
9481 HK Vries
06-51880344