Welkom op Kerstmorgen in de Koepelkerk

Licht is gekomen`

Protestantse Gemeente Smilde, 25 december 2020
Voorganger: ds. G. Olde
Organist: Nico Meilof
Trompetisten Jan Huizing en Gerben Bakker

Muziek: de Koepelkerk-zangers Wietse Boonstra, Teun Bouw, Boele Duin, Luit Trip, Arend Hoogeveen, Jan Huizing, Henk Jonkers, Luit Trip en IJsbrand Zijlstra.

M.m.v. Dinanda v.d. Berg- Pluimers, gebeden

Voor de dienst zingen de Koepelkerk-zangers:
1. Komt allen tezamen, N. Liedboek 477: 1, 2 en 3
2. Wij trekken in een lange stoet, N. Liedboek 506- melodie: God rest you merry
3. Komt verwondert u hier mensen, N. Liedboek 478: 1, 2 en 4

Welkom namens de kerkenraad

We zingen (staande): Liedboek/ Psalm 98: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Aandacht aan de bloemschikking en
aansteken van de kerstkaars met een gedicht door Timo en Dion

`Ere zij God!` (- o.l.v. de Koepelkerkzangers)

Gebed

De kerststal, een spiegel - gesprekje met Dion en Timo

Zingen: Zeg eens herder, N. Liedboek 485: 1, 2, 3 en 6

Afsluiting van het project `het beste nieuws `

Lezing van Jesaja 52: 7- 10 (Bijbel in gewone taal)
Lezing van Johannes 1: 1-5 en 14 (Bijbel in gewone taal)

Verkondiging ` Licht is gekomen`

We zingen: Stille nacht, Nieuwe Liedboek 483 (met Koepelkerkzangers)

Dank- en voorbeden

Met de Koepelkerk-zangers zingen:
Jubel het uit, Opwekking 525 (=`Joy to the world` in het Nederlands)
Nu zijt wellekome, N. Liedboek 476
In de nacht gekomen, N. Liedboek 505

Collecte bij de uitgang: 1. Diaconie - kinderen in de knel 2. Kerkelijk beheer 3. Rente en aflossing
We kijken/ luisteren naar het filmpje van Kerkinaktie van Stef Bos met het lied: Geef licht (-

Zingen: Eer zij God in onze dagen, N. Liedboek 487

Uitzending en zegen

Kerst, we vieren dat God niet op afstand bleef,
maar midden onder mensen leeft.
In Jezus is God zichtbaar en tastbaar.
Dat begon met die ster boven Bethlehem.
In die donkere nacht werd Jezus geboren,
lang verwacht, kwetsbaar en klein,
kwam Hij in onze wereld om een lichtend Licht te zijn!
Gezegende voortzetting van het kerstfeest gewenst!