Kerststukjes maken

Ook dit jaar gaan we met de jeugd kerststukjes maken, voor gezinnen en personen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we op zondag 8 december as. in het Kompas (grote zaal). We beginnen om half tien en Greet Pranger en Willy Vos helpen en adviseren ons bij het maken. Zowel Kindernevendienst- als Tienerkerk draaien mee. Alle jeugd vanaf 4 jaar is daarom welkom vanaf het begin van de Kerkdienst !! Kinderen mogen ook zelf bedenken voor wie ze een kerstbakje willen maken.
We proberen de stukjes in de ochtend al zo veel mogelijk rond te brengen. Dit laatste door de 12+ jeugd. Deze jeugd wordt daarom gevraagd op de fiets te komen. Voor de adressen buiten de bebouwde kom wordt een auto ingezet. In de ochtend gaan we door tot uiterlijk 12.00 uur. Zo nodig gaan we verder met rondbrengen vanaf 15.00 uur. De 12+ jeugd wordt hierover ook geïnformeerd via de eigen WhatsApp groepen.
Na de kerkdienst is er koffiedrinken voor iedereen in de grote zaal. Kom dus gezellig langs!

Heeft u nog lege bakjes, of andere materialen over (geen kaarsen of groen!) voor de kerstbakjes. Op zondag 1 december staat er een doos in de verbinding. U kunt de materialen ook bij mij thuisbrengen ( Molenpark 14)
Annet Terpstra
Jeugdouderling