Infrastructuur en voorbereidingen nieuwe vloer

Net voor Pasen is het centrum kerk ongeveer 50 cm uit gegraven. Hierbij is ruim 150 kub zand verwijderd. Het uitgegraven deel heeft een oppervlakte van 325 m2.
Nu in de week na Pasen zijn de voorbereidingen getroffen oor het aanbrengen van de nieuwe vloer. Allereerst zijn overal buizen aangebracht voor de bekabeling in de kerk. De plaats van de koster wordt nu in de zogenaamde 'wortelhoek', dat is onder de galerij aan de kant van het park. Meer een logische plaats voor een koster om noodzakelijke handelingen te kunnen doen tijdens een dienst zonder door het beeld te hoeven gaan tijdens video-opnames.
Tegelijk zijn ook de benodigde kabels vanaf de 'regiehoek' naar diverse punten in de kerk aangebracht. Zo komt verborgen in de vloer bij de noordelijke pilaar een
'stageblock' in een keldertje. Hierdoor is in de kerk geen dikke kabels meer nodig, welke over de vloer liggen bij bijvoorbeeld een kooroptreden. Deze kabels waren nog wel eens een struikelobject.
Tegelijk zijn er ook aanpassingen gemaakt in de meterkast, o.a. de watermeter vervangen. Men kan daar nu immers eenvoudig bij.
Vervolgens zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een laag schuimbeton van 35 cm. dik. Hiervoor is eerst het gehele centrum afdekt met folie.