Gebruik van de Koepelkerk vanaf 1 juli 2020

We hebben er lang naar uitgekeken, maar vanaf a.s. zondag 5 juli is iedereen weer van harte welkom om de kerkdiensten in de Koepelkerk mee te vieren. En daar zijn we erg blij mee!

De ‘commissie gebruiksplan kerkgebouw’, aangesteld door de kerkenraad, is een aantal avonden bezig geweest om een gebruiksplan op te stellen volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de pdf onderaan deze tekst,

Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn vanaf 1 juli de landelijke richtlijnen verder versoepeld.
Maar… we moeten ons blijven houden aan de regel van de 1,5 meter afstand!

In een al eerder gegeven persconferentie werd de verwachting uitgesproken dat er na 1 juli maximaal 100 personen een kerkgebouw mogen bezoeken. In de Koepelkerk kunnen met inachtneming van de juiste afstand er iets meer dan 100 zitplaatsen worden gebruikt, afhankelijk of er meerdere personen uit één huishouden de kerk bezoeken of dat het alleen gaande bezoekers betreft.
De door de overheid vorige week aangekondigde laatste richtlijn geeft de mogelijkheid om, onder voorwaarden, meer dan 100 mensen toe te laten, maar voor de Koepelkerk maakt dit dus geen verschil.
Als kerk zijn we verantwoordelijk om de verspreiding van het virus terug te dringen en bovendien willen we zorgdragen voor een ieders veiligheid.
Daarom moeten we ons allemaal houden aan de bij iedereen wel bekende gedragsregels:

Hoe gaat nu de aanmelding?
Er is een speciaal e-mailadres waarop men zich kan aanmelden tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur:
kerkdienst.pknsmilde@gmail.com
Op de zaterdag voorafgaande aan de betreffende zondag ontvangt men een bevestiging terug.
Liever bellen? Dat kan alleen op vrijdag van 12 tot 14 uur:
tel. 0592 415959 (Luit Trip)
Melden er zich meer dan 100 mensen aan, dan worden de boventalligen als eerste ingedeeld op de zondag daarna.

Hoe is de verdere gang van zaken op zondag?
Vanaf 9.00 uur is ALLEEN de deur van de Verbinding geopend. Bij binnenkomst wordt gevraagd onder welke naam u zich aangemeld heeft en of u geen coronaklachten heeft. Daarna wordt u verzocht uw handen te ontsmetten. De gastvrouw/gastheer helpt u verder. Maar houdt afstand!
De koster en de aanwezige coördinatoren wijzen u in de kerk een plek aan om te gaan zitten.
Dit betekent dat u NIET op uw vertrouwde plek kan gaan zitten of zelf een zitplaats kan kiezen!
Ook is er nu geen garderobeplek in de kerk, dus moet u ev. uw jas naast zich neerleggen op de bank.
Aan het eind van de dienst is het de bedoeling dat u even blijft zitten en wordt u door de coördinatoren naar één van de 4 uitgangen geleid.
De kinderen voor de oppas kunnen gelijk bij binnenkomst naar de ‘Lindetuin’ worden gebracht en ook daar na afloop van de dienst weer worden opgehaald. Aanmelding voor de oppas gaat op de gebruikelijke wijze, via het telefoonnummer genoemd in het kerkblad.
In deze zomermaanden is er geen kindernevendienst. Voor de kinderen liggen er ev. kleurplaten en kleurpotloden klaar bij de ingang van de kerk.
Helaas is zingen in de kerk (nog) niet toegestaan. We hopen van harte dat deze richtlijn snel aangepast gaat worden. Ook de regels betreffende het zingen door koren of zanggroepjes zijn officieel (nog) niet geheel duidelijk en vrijgegeven.
Bij de uitgangen staan op de tafels gekleurde ‘collectepotten’ in dezelfde kleuren als de normaal gebruikte collectezakken, t.w. rood = diaconie, zwart = kerk en grijs= rente en aflossing.
Voorlopig is er geen koffiedrinken na de dienst toegestaan. Er wordt naar mogelijkheden gekeken om daar een oplossing voor te vinden.

Op deze manier wordt er met het gebruiksplan op zondag 5 juli gestart. Daarna zal er geëvalueerd worden of het plan werkt. En zo niet, zal het worden bijgesteld. Verder blijven er onzekerheden: de landelijke regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Het gebruiksplan kan misschien binnenkort meer versoepeld worden, maar zou ook beperkt kunnen worden als het coronavirus weer aanwakkert.
De kerkgang ondergaat zo voor iedereen een hele verandering en is niet meer zo ‘normaal’ zoals het voor het uitbreken van het coronavirus was. Maar laten we blij zijn met deze huidige versoepeling en niet teveel kijken hoe het was. Als we allemaal ons aan de regels houden, kunnen we veilig met maximaal 100 mensen de dienst in de Koepelkerk bijwonen en dat is lang niet bij alle kerken mogelijk.
Als deze manier van ‘kerken’ voor u niet goed voelt, of heeft u misschien aan corona gerelateerde klachten, maak dan de keuze om thuis te blijven. Daar kunt u de dienst ‘live op afstand’ volgen via internet of kerktelefoon, of eventueel later via de optie ‘terugkijken’. We hopen op uw begrip en medewerking, want alles zal niet direct ‘gesmeerd’ lopen en zal het voor ons allen heel erg wennen zijn.