De Protestantse Gemeente Smilde (40%) en de Protestantse Gemeente Hoogersmilde (20%) zoeken samen een nieuwe predikant / kerkelijk werker

Wij zijn op zoek naar een inspirerend persoon die samen met vele vrijwilligers verder wil werken aan de opbouw van onze beide Protestantse Gemeenten. Hij/zij straalt positiviteit uit over het voortbestaan en het belang van de christelijke kerk in onze samenleving.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

  • In het midden van de gemeente staat met feeling voor de jeugd/jongeren
  • Met enthousiasme in staat is om jongere en oudere gemeenteleden te boeien en te binden
  • Een verbindende factor is zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente
  • In de erediensten traditie en eigentijdse vormen weet te combineren tot uitnodigende vieringen, inspireren voor alle leeftijdsgroepen
  • Initiatief kan nemen en samen met de huidige predikant een goed team kan vormen
  • Gebruik kan maken van en weet hoe om te gaan met sociale media
  • Met ons op zoek gaat naar hoe we als christen handen en voeten kunnen geven aan ons geloof in de huidige samenleving
  • Samen met de gemeente laat zien wat de kerk, ook in deze tijd, aan de maatschappij te bieden heeft en zelf zichtbaar is in ons dorp
  • Goed luistert en van daaruit mensen op een positieve manier weet te inspireren in hun verscheidenheid in geloofsbeleving en als mens
  • Bereid is om vanuit specifieke behoeften en wensen uit de gemeente nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien en gemeenteleden motiveert om te participeren in kerk en samenleving

Voor de volledige tekst kunt u onderstaande pdf downloaden