(mee)leven rond de Koepelkerk

Beste gemeenteleden / kerkbladlezers,

De wereld wordt geteisterd door het virus. Ook ons land wordt er op ongekende schaal door getekend. We beleven de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We horen verhalen van mensen die ziek worden. Veel mensen voelen zich eenzaam en bang. Er is pijn, omdat mensen elkaar niet kunnen opzoeken…

Nu we juist ook in de Stille Week en op Paasmorgen niet terecht kunnen in de kerk, zoeken we naar een andere manier om te vieren en te gedenken dat onze Heer door de dood heen voor het leven koos.

Gewoon de weg gaan,
De aangewezen weg.
Hij is te vertrouwen,
Hij kent ons door en door.
Uit zijn hand, uit zijn hart komen wij.

Gewoon de weg gaan-  geloven, hopen, liefde.
Niemand weet beter dan Hij
Hoe het moet:
Leven, samenleven, samen overleve…