Jeugdouderling

Vanaf augustus is deze functie vacant. Je bent in deze functie de verbinder van het Jeugdwerk in onze gemeente. Stemt daarom af met de diverse jeugdteams, predikant en Kind Centrum De Schutkampen en zorgt voor de onderlinge verbinding. Daarnaast doe je waar mogelijk zelf mee met activiteiten. Ook ben je de vertegenwoordiger namens het Jeugdwerk in de Kerkenraad, waar je geheel naar eigen mogelijkheden, aanvullende taken kunt oppakken.