Koster/beheerder

De koster / beheerder van De Koepelkerk en zalencentrum Het Kompas is
          Nico van der Graaff
          Veenhoopsweg 12b  (is adres zalencentrum Het Kompas)
          9422 AA Smilde

          Telefoon: 0592 412 584
          Mailadres: info@kompassmilde.nl
          Whatsapp: 06 304 916 30