Zomermarkt en boekenmarkt Rijwiel4daagse

Op 8 juli doet de rijwiel4daagse de Kopelkerk weer aan en is er weer de bekende zomermarkt.
In de kerk op de galerij is er dan ook weer een boekenmarkt.

Aanvang