Laten we het er wel over hebben

Het ongemak van de dood en wat er wel op je afkomt

Nu de dood en het sterven bijna taboe lijkt, kan een gesprek erover juist helpen om het als een deel van het leven te zien. Vanuit dit spanningsveld willen uitvaart-ondernemer Daniel Haan uit Beilen en predikant Gerrold Olde in gesprek gaan over wat er praktisch en principieel op ons af komt, zoals begraven of vremeren, hoe spreek je er met de kinderen over, de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en gewoonten, wel of niet vanuit de kerk.

Deze avond vindt plaats in Het Kompas. Voor meer informatie Ds. Gerrold Olde

Aanvang