Wij zijn op zoek naar mensen voor het kerkenwerk

 

Secretaris diakonie

 

Jeugdouderling

 

Kliederkerk leiding

 

Jeugdkerk leiding

 

Beamerteam
Het beamerteam bestaat uit een groep 'bouwers', die in de dagen vooraf aan een dienst de presentatie bouwen. In de dienst zelf is er een presentator die de presentatie op het beamerscherm vertoont en een videopersoon, die de opname maakt van beeld en geluid voor de uitzending.

Het streven is dat iemand eens in de 4 weken ingeroosterd staat om de presentatie te maken in de dagen vooraf aan een dienst. Om dit streven mogelijk te houden zoeken we een iemand die de groep 'bouwers' wil versterken. Voor informatie: 0592-412161.

 

Kerkrentmeester

 

Contactpersonen pastoraat

 

Oppasdienst

 

Kindernevendienst