Gebruiksplan Koepelkerk Smilde (versie 30 september 2020)

De çommissie gebruiksplan kerkgebouw', aangesteld ddor de kerkenraad, heeft een gebruiksplan opgesteld volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RUVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de PDF onderaan deze tekst.

Met in achtneming van de voorwaarden vermeld in het gebruiksplan mogen we maximaal 100 personen ontvangen in de Koepelkerk. Afhankelijk of er meerdere personen uit één huishouden de kerk bezoeken, of dat het alleen gaande bezoekers betreft.

Na de persconferentie van 28 september zijn de landelijke maatregelen weer aangescherpt.

Uitzonderingen op de strengere maatregelen zijn religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten.  Dit wordt bevestigd op de website van de overheid www.rijksoverheid.nl
 
Dit houdt in dat ons huidige gebruiksplan kerkgebouw nog steeds van toepassing is en dat de maatregelen zoals wij tot nu toe hanteren op zondag voldoen aan de regelgeving.
 
Wij mogen nog steeds de eredienst beleven hetgeen een groot voorrecht is. 
Dit geeft tevens een verantwoordelijkheid dat we samen de regels naleven: 
 

  • thuis blijven bij klachten zoals griep, koorts, verkoudheid 
  • houdt 1,5 meter afstand
  • handen ontsmetten bij binnenkomst
  • van tevoren aanmelden.
  • volg de aanwijzingen van de coördinatoren 

 
Met deze regels is iedereen van harte welkom en beperken we de risico's tot een minimum.

Hoe gaat nu de aanmelding?

Er is een speciaal e-mailadres waarop men zich kan aanmelden tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkdienst.pknsmilde@gmail.com

Op de zaterdag voorafgaande aan de betreffende zondag ontvangt men een bevestiging terug.

Liever bellen? Dat kan alleen op vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur:

tel. 0592 415959 (Luit Trip), 0592 412870 / 06 15621596 (Ina de Jonge) of 06 53795322 (Gerda Vos)

Melden er zich meer dan 100 mensen aan, dan worden de boventalligen  als eerste ingedeeld op de zondag daarna.

Hoe is de verdere gang van zaken op zondag?

Vanaf 9.00 uur is ALLEEN  de deur van de Verbinding geopend. Bij binnenkomst wordt gevraagd onder welke naam u zich aangemeld heeft en of u geen coronaklachten heeft. Daarna wordt u verzocht uw handen te ontsmetten. De gastvrouw/gastheer helpt u verder. Maar houdt afstand!

De koster en de aanwezige coördinatoren wijzen u in de kerk een plek aan om te gaan zitten. Dit betekent dat u NIET op uw vertrouwde plek kan gaan zitten of zelf een zitplaats kan kiezen!

Ook  is er nu geen garderobeplek in de kerk, dus moet u ev. uw jas naast zich neerleggen op de bank. Aan het eind van de dienst is het de bedoeling dat u even blijft zitten en wordt u door de coördinatoren naar één van de 4 uitgangen geleid.

De kinderen voor de oppas kunnen gelijk bij binnenkomst naar de ‘Lindetuin’ worden gebracht en ook daar na afloop van de dienst weer worden opgehaald. Aanmelding voor de oppas gaat op de gebruikelijke wijze, via het telefoonnummer genoemd in het kerkblad.

In deze zomermaanden is er geen kindernevendienst. Voor de kinderen liggen er ev. kleurplaten en kleurpotloden klaar bij de ingang van de kerk.

Volgens het geactualiseerde PKN protocol "kerkdiensten en andere bijeenkomsten", d.d. 7 juli 2020, is zang tijdens de eredienst weer toegestaan.

Bij de uitgangen staan op de tafels gekleurde ‘collectepotten’  in dezelfde kleuren als de normaal gebruikte collectezakken, t.w.  rood = diaconie, zwart = kerk en grijs= rente en aflossing.

Voorlopig is er geen koffiedrinken na de dienst  toegestaan.  Er wordt naar mogelijkheden gekeken om daar een oplossing voor te vinden.

Op deze manier wordt er met het gebruiksplan op zondag 5 juli gestart. Daarna zal er geëvalueerd worden of  het plan werkt. En zo niet, zal het worden bijgesteld.  Verder blijven er onzekerheden: de landelijke regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Het gebruiksplan kan misschien binnenkort meer versoepeld worden, maar zou ook beperkt kunnen worden als het coronavirus weer aanwakkert.

De kerkgang ondergaat zo voor iedereen een hele verandering en is niet meer zo ‘normaal’ zoals het voor het uitbreken van het coronavirus was. Maar laten we blij zijn met deze huidige versoepeling en niet teveel kijken hoe het was. Als we allemaal ons aan de regels houden, kunnen we veilig met maximaal 100 mensen de dienst in de Koepelkerk bijwonen en dat is lang niet bij alle kerken mogelijk.

Als deze manier van ‘kerken’ voor u niet goed voelt, of heeft u misschien aan corona gerelateerde klachten, maak dan de keuze om thuis te blijven. Daar kunt u de dienst ‘live op afstand’ volgen via internet of kerktelefoon, of eventueel later via de optie ‘terugkijken’. We hopen op uw begrip en medewerking, want alles zal niet direct ‘gesmeerd’ lopen en zal het voor ons allen heel erg wennen zijn.