Richtlijnen kerkbezoek per 17 november 2021

Coronamaatregelen per 17 november 2021

In navolging van de overheid heeft de PKN onlangs het advies aan de kerkenraden betreffende het bezoek aan kerkdiensten gewijzigd.  De kerkenraad neemt deze adviezen van harte over en past die zoveel mogelijk toe binnen onze Kerk.

De belangrijkste maatregel per 17 november 2021 is 1,5 mtr afstand houden. Dit houdt in 2 zitplaatsen vrijhouden tussen 2 huishoudens.
Door de grootte van onze kerk in combinatie met de ventilatieadviezen van de PKN is er bij een "normale" kerkbezetting voldoende ruimte om hieraan te voldoen, hierdoor is aanmelden voor aanvang van een "normale" dienst niet nodig.
Wij hopen dat wij hiermee de drempel om naar de kerk te komen laag houden, en dat iedereen die spontaan de kerkdienst wil bezoeken zich welkom voelt.  

Op basis van het advies van de PKN zijn de maatregelen voor onze kerkdiensten als volgt:

- houdt 1,5 meter afstand van elkaar, daarbij is de richtlijn 2 zitplaatsen vrij houden tussen verschillende huishoudens.
- richtlijn voor gepaste afstand is tussen verschillende huishoudens 2 zitplaats vrij houden. 
- aanmelden vóór aanvang van de dienst is niet nodig.
- tonen van een coronatoegangsbewijs is niet van toepassing.
- u wordt gevraagd een mondkapje te dragen bij verplaatsing, maar dit is niet verplicht.
- jeugdactiviteiten en oppasdienst kunnen doorgaan met in achtneming van de basisregels.
- voorkom lopen in de kerk zoveel mogelijk.
- tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Hiervoor staan collectebussen bij de uitgang.
- handen ontsmetten bij binnenkomst.

Bovengenoemde regels zijn onder voorbehoud van eventuele nieuwe adviezen van de PKN.
Wij zullen binnen de regel er alles aan doen om een kerkbezoek mogelijk te maken, maar er is ook altijd de mogelijkheid om de kerkdienst online mee te maken. Laten we ook in deze tijd met elkaar betrokken blijven.