Gebruiksplan Koepelkerk Smilde (versie 22 december 2020)

Laatste veranderingen dd. 12 februari 2021

Met verdriet in het hart hebben de leden van de kerkenraad de beslissing genomen om de deuren van de Koepelkerk met directe ingang  te sluiten voor bezoekers in de komende kerkdiensten. In ieder geval tot en met 2 maart 2021.

Wel worden alle in het kerkblad aangekondigde kerkdiensten in de Koepelkerk gehouden en uitgezonden via internet. Natuurlijk zijn alle medewerkenden wel welkom in de kerk om er samen voor u toch feestelijke diensten en uitzendingen te maken.

In de dagen tussen kerst en oudjaar kunt u een extra gemeentebrief met iets meer uitleg in uw brievenbus verwachten.

De kerkenraad

 

 

Onderstaand gebruiksplan Koepelkerk Smilde is hierdoor in ieder geval tot en met 9 februari 2021 niet van toepassing.

  1. De commissie gebruiksplan kerkgebouw', aangesteld door de kerkenraad, heeft een gebruiksplan opgesteld volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de PDF onderaan deze tekst.

Zoals iedereen uit de media heeft vernomen nemen de besmettingen in Nederland alarmerend toe. De overheid heeft hiervoor extra maatregelen aangekondigd voor het verblijf in binnenruimtes. De overheid gehoord hebbend, geeft de PKN dringende adviezen voor het gebruik van kerkgebouwen tijdens de eredienst. 

Deze noodzaak is ontzettend jammer voor ons als kerkgemeente, maar wij beseffen ook dat wij midden in de samenleving staan en willen daarbij de kans op besmettingen tot een minimum beperken. Daarom heeft de kerkenraad besloten om deze dringende adviezen van de PKN op te volgen en het gebruiksplan hierop aan te passen:

Dit houdt in dat tijdens de eredienst er maximaal 30 personen (met uitzondering van medewerkers) aanwezig mogen zijn. Dat er helaas geen gemeentezang plaats vindt  en er geen kindernevendienst is.  16+ kerk en tienerkerk kunnen wel doorgaan. 
Het gebruik van mondkapjes is niet verplicht maar wordt geadviseerd.  
Voor de kleinsten is er oppas dienst, kinderen kunt u aanmelden via het telefoonnummer in het kerkblad.  Verder blijven de maatregelen in de kerk en het aanmelden voor de dienst hetzelfde zoals u gewend bent.  

Ook binnen deze aangescherpte regels mogen wij nog steeds de eredienst beleven hetgeen een voorrecht is. Dit geeft tevens een verantwoordelijkheid dat we samen de regels naleven:  

  • thuis blijven bij klachten zoals griep, koorts, verkoudheid 
  • houdt 1,5 meter afstand
  • handen ontsmetten bij binnenkomst
  • van tevoren aanmelden.
  • volg de aanwijzingen van de coördinatoren 

 Wij benadrukken dat iedereen nog steeds van harte welkom is. 

Hoe gaat nu de aanmelding?

Er is een speciaal e-mailadres waarop men zich kan aanmelden tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkdienst.pknsmilde@gmail.com

Op de zaterdag voorafgaande aan de betreffende zondag ontvangt men een bevestiging terug.

Liever bellen? Dat kan alleen op vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur:

tel. 0592 415959 (Luit Trip), 0592 412870 / 06 15621596 (Ina de Jonge) of 06 53795322 (Gerda Vos)

Melden er zich meer dan 30 mensen aan, dan worden de boventalligen als eerste ingedeeld op de zondag daarna.

Hoe is de verdere gang van zaken op zondag?

Vanaf 9.00 uur is ALLEEN  de deur van de Verbinding geopend. Bij binnenkomst wordt gevraagd onder welke naam u zich aangemeld heeft en of u geen coronaklachten heeft. Daarna wordt u verzocht uw handen te ontsmetten. De gastvrouw/gastheer helpt u verder. Maar houdt afstand!

De koster en de aanwezige coördinatoren wijzen u in de kerk een plek aan om te gaan zitten. Dit betekent dat u NIET op uw vertrouwde plek kan gaan zitten of zelf een zitplaats kan kiezen!

Ook  is er nu geen garderobeplek in de kerk, dus moet u ev. uw jas naast zich neerleggen op de bank. Aan het eind van de dienst is het de bedoeling dat u even blijft zitten en wordt u door de coördinatoren naar één van de 4 uitgangen geleid.

De kinderen voor de oppas kunnen gelijk bij binnenkomst naar de ‘Lindetuin’ worden gebracht en ook daar na afloop van de dienst weer worden opgehaald. Aanmelding voor de oppas gaat op de gebruikelijke wijze, via het telefoonnummer genoemd in het kerkblad.

Vooralsnog is er geen kindernevendienst. Voor de kinderen liggen er ev. kleurplaten en kleurpotloden klaar bij de ingang van de kerk.

Bij de uitgangen staan op de tafels gekleurde ‘collectepotten’  in dezelfde kleuren als de normaal gebruikte collectezakken, t.w.  rood = diaconie, zwart = kerk en grijs= rente en aflossing.

Voorlopig is er geen koffiedrinken na de dienst  toegestaan.  Er wordt naar mogelijkheden gekeken om daar een oplossing voor te vinden.

Op deze manier is er met het gebruiksplan op zondag 5 juli gestart. Er blijven onzekerheden: de landelijke regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Het gebruiksplan kan misschien binnenkort meer versoepeld worden, maar zou ook beperkt kunnen worden als het coronavirus weer aanwakkert.

De kerkgang ondergaat zo voor iedereen een hele verandering en is niet meer zo ‘normaal’ zoals het voor het uitbreken van het coronavirus was. Maar laten we blij zijn dat we ondanks alles toch de eredienst kunnen beleven en niet teveel kijken hoe het was. Als we allemaal ons aan de regels houden, kunnen we veilig met maximaal 30 mensen de dienst in de Koepelkerk bijwonen en dat is lang niet bij alle kerken mogelijk.

Als deze manier van ‘kerken’ voor u niet goed voelt, of heeft u misschien aan corona gerelateerde klachten, maak dan de keuze om thuis te blijven. Daar kunt u de dienst ‘live op afstand’ volgen via internet of kerktelefoon, of eventueel later via de optie ‘terugkijken’. We hopen op uw begrip en medewerking, want alles zal niet direct ‘gesmeerd’ lopen en het blijft voor ons allen heel erg wennen.