Mededelingen over het coronavirus [Versie 26 maart]

Vanaf 12 maart 2020 zijn er strenge overheidsmaatregelen van toepassing.
Het RIVM heeft daarvoor heldere en strikte richtlijnen opgesteld. 
Vanaf 23 maart 2020 zijn de maatregelen verder aangescherpt.
De (landelijke) PKN heeft deze vertaald voor de gemeenten. 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Smilde heeft de aanbevelingen overgenomen.
Geef onderstaande informatie zoveel mogelijk aan elkaar door!

De afspraken zijn als volgt samen te vatten:

 • Alle afspraken worden op deze plaats op de website gepubliceerd. 
 • Voor vragen met een diaconaal karakter kunt u terecht bij Tryntsje Bos (tel. 0592-414 521).
 • Voor meer algemene vragen kunt u terecht bij Gerrit van den Bosch (tel. 06-1379 8966).
 • Vanwege de richtlijnen waren er vanaf 12 maart jl. al zeer weinig kerkgangers aanwezig.
 • Vanaf 23 maart jl. worden er geen open kerkdiensten meer gehouden. De deuren zijn gesloten.
 • De kerkdiensten vinden in een andere opzet wel doorgang. Dat betekent het volgende:
  • De diensten worden aangepast en krijgen een andere invulling:
   • Aanwezig zullen zijn: de voorganger, de dienstdoende ouderling, de organist, de videobediener en de koster.
   • Na de afkondigingen zal er een beperkte afgeslankte kerkdienst zijn; in totaal circa een halfuur (op 15 en 22 maart ging e.e.a. nog niet geheel vlekkeloos).
  • De gemeenteleden -en andere geïnteresseerden - kunnen de diensten volgen via ‘Live kijken’ (max. 200) dan wel via ‘Kerkdienst terugkijken’ (onbeperkt) te volgen. In beide gevallen: zie bij ‘Kerkdiensten’ op deze website.
  • Luisteraars kunnen 'live' de diensten volgen via 'Kerkomroep PKN Smilde'
 • De volgende activiteiten gaan in zeer beperkte mate door:
  • De vergaderingen van de kerkenraad, de kerkrentmeesters en de diaconie.
  • Het bezoekwerk aan gemeente leden.   De werkwijze is: zoveel mogelijk beperken als dat mogelijk is; altijd eerst telefonisch contact opnemen; strikt de landelijke richtlijnen volgen.
 • Alle andere geplande activiteiten gaan niet door of worden uitgesteld. Denk hierbij aan:
  • De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.
  • De geplande gezamenlijke maaltijden en de kerkdiensten in 't Beurtschip.
  • De kindernevendienst, de oppasdienst, de tiener- / jeugdkerk.
  • De diensten van Witte donderdag tot en met Stille zaterdag.
  • De PaasChallenge, de gemeenteavond, het beroepingswerk, etc.
 • Mocht de situatie wijzigen, waardoor bovenstaande maatregelen veranderd moeten worden, zullen we u daar zo spoedig mogelijk via deze website over berichten.
 • We vragen u de media te volgen over de richtlijnen die de overheid afkondigt.
 • De bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot begin juni 2020.

Voor een aantal van u betekent dit dat er minder sociaal en kerkelijk contact zal zijn. 
Mocht u daar moeite mee hebben, dan kunt u altijd een ouderling of predikant bellen. 
Ook willen we gemeenteleden vragen naar elkaar om te zien. 

Juist in deze periode, waarin de kwetsbaren in ons dorp hier last van kunnen krijgen, is het goed aan elkaar te denken. Wilt u iemand bezoeken, of wilt u dat een wijkbezoeker, ouderling of predikant u bezoekt, maak dan eerst even een telefonische afspraak. Andersom zullen zij u ook altijd eerst bellen om te horen of bezoek wel uit komt en/of het gewenst is.