Richtlijnen kerkbezoek per 26 september 2021

Versoepelingen Coronamaatregelen per 26 september 2021

In navolging van de overheid heeft de PKN onlangs het advies aan de kerkenraden betreffende het bezoek aan kerkdiensten gewijzigd.  De kerkenraad neemt deze adviezen van harte over en past die toe binnen onze Kerk.

De belangrijkste wijziging is dat per 26 september 2021 de regel 1,5mtr afstand formeel is komen te vervallen.  Wel blijft het advies om "gepaste afstand te houden".  De grootte van onze kerk in combinatie met ventilatieadviezen van de PKN resulteert dat er bij een "normale" kerkbezetting voldoende ruimte is om voor een ieder hieraan te voldoen. Zelfs bij een grote opkomst voldoet onze Koepelkerk ruimschoots aan de gestelde eisen voor een veilig kerkbezoek, al zal in dat geval de liturgie hier wel op aangepast of ingekort worden.

Door bovengenoemde versoepelingen en situatie in onze kerk is aanmelden voor aanvang van de dienst niet meer nodig.  Wij hopen dat dit de drempel om naar de kerk te komen verlaagd, en dat iedereen die spontaan de kerkdienst wil bezoeken zich welkom voelt.  

Op basis van het advies van de PKN zijn de maatregelen voor onze kerkdiensten als volgt:

- houdt gepaste afstand van elkaar.
- richtlijn voor gepaste afstand is tussen verschillende huishoudens 1 zitplaats vrij houden. 
- aanmelden vóór aanvang van de dienst is niet nodig, iedereen is welkom zonder afspraak.
- toegangscorona check is niet van toepassing.
- jeugdactiviteiten en oppasdienst kunnen weer opgepakt worden.
- voorkom lopen in de kerk zoveel mogelijk.
- tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Hiervoor staan collectebussen bij de uitgang.
- handen ontsmetten bij binnenkomst.

Langzaam maar zeker kunnen we weer gemeente zijn zonder beperkingen.  Het laatste advies van de PKN is een grote stap naar gewone kerkdiensten waar we allemaal zo lang op gewacht hebben en voor gebeden hebben.  Graag ontmoeten wij elkaar in de Koepelkerk.