Gebruiksplan Koepelkerk Smilde (versie 10 maart 2021)

De landelijke PKN heeft onlangs het advies aan de kerkenraden betreffende het bezoek aan kerkdiensten gewijzigd. Het wordt momenteel niet meer ten zeerste afgeraden om vanwege het coronavirus bezoekers toe te laten bij de kerkdiensten. Maar de kerkenraden mogen nu de beslissing nemen om naast de ‘medewerkenden’ aan de dienst maximaal 30 personen toe te laten. Natuurlijk onder voorbehoud hoe het coronavirus zich blijft ontwikkelen.

De kerkenraad heeft daarop besloten om voor bepaalde zondagen/diensten de mogelijkheid te bieden 30 mensen toe te laten bij de dienst/uitzending in het Kompas. Maar helaas.. er mag niet worden gezongen.

Iedereen is welkom onder de vastgestelde gebruiksregels. Dus mondkapje op tot dat u in de zaal zit, handen desinfecteren en afstand houden. 

En natuurlijk vooraf aanmelden. 

 

De commissie gebruiksplan kerkgebouw', aangesteld door de kerkenraad, heeft een gebruiksplan opgesteld volgens het protocol van de PKN en de richtlijnen van het RIVM. Dit door de kerkenraad goedgekeurde gebruiksplan is te lezen in de PDF onderaan deze tekst.

Hoe gaat nu de aanmelding?

Er is een speciaal e-mailadres waarop men zich kan aanmelden tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkdienst.pknsmilde@gmail.com

Op de zaterdag voorafgaande aan de betreffende zondag ontvangt men een bevestiging terug.

Liever bellen? Dat kan alleen op vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur:

tel. 0592 415959 (Luit Trip), 0592 412870 / 06 15621596 (Ina de Jonge) of 06 53795322 (Gerda Vos)

Melden er zich meer dan 30 mensen aan, dan worden de boventalligen als eerste ingedeeld op de zondag daarna.

Hoe is de verdere gang van zaken op zondag?

Vanaf 9.00 uur is ALLEEN  de deur van de Verbinding geopend. Bij binnenkomst wordt gevraagd onder welke naam u zich aangemeld heeft en of u geen coronaklachten heeft. Daarna wordt u verzocht uw handen te ontsmetten. De gastvrouw/gastheer helpt u verder. Maar houdt afstand!

De koster en de aanwezige coördinatoren wijzen u in de kerk een plek aan om te gaan zitten. Dit betekent dat u NIET op uw vertrouwde plek kan gaan zitten of zelf een zitplaats kan kiezen!

Ook  is er nu geen garderobeplek in de kerk, dus moet u ev. uw jas naast zich neerleggen op de bank. Aan het eind van de dienst is het de bedoeling dat u even blijft zitten en wordt u door de coördinatoren naar één van de 4 uitgangen geleid.

De kinderen voor de oppas kunnen gelijk bij binnenkomst naar de ‘Lindetuin’ worden gebracht en ook daar na afloop van de dienst weer worden opgehaald. Aanmelding voor de oppas gaat op de gebruikelijke wijze, via het telefoonnummer genoemd in het kerkblad.

Vooralsnog is er geen kindernevendienst. Voor de kinderen liggen er ev. kleurplaten en kleurpotloden klaar bij de ingang van de kerk.

Bij de uitgangen staan op de tafels gekleurde ‘collectepotten’  in dezelfde kleuren als de normaal gebruikte collectezakken, t.w.  rood = diaconie, zwart = kerk en grijs= rente en aflossing.

Voorlopig is er geen koffiedrinken na de dienst  toegestaan.  Er wordt naar mogelijkheden gekeken om daar een oplossing voor te vinden.

Op deze manier is er met het gebruiksplan op zondag 5 juli gestart. Er blijven onzekerheden: de landelijke regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Het gebruiksplan kan misschien binnenkort meer versoepeld worden, maar zou ook beperkt kunnen worden als het coronavirus weer aanwakkert.

De kerkgang ondergaat zo voor iedereen een hele verandering en is niet meer zo ‘normaal’ zoals het voor het uitbreken van het coronavirus was. Maar laten we blij zijn dat we ondanks alles toch de eredienst kunnen beleven en niet teveel kijken hoe het was. Als we allemaal ons aan de regels houden, kunnen we veilig met maximaal 30 mensen de dienst in de Koepelkerk bijwonen en dat is lang niet bij alle kerken mogelijk.

Als deze manier van ‘kerken’ voor u niet goed voelt, of heeft u misschien aan corona gerelateerde klachten, maak dan de keuze om thuis te blijven. Daar kunt u de dienst ‘live op afstand’ volgen via internet of kerktelefoon, of eventueel later via de optie ‘terugkijken’. We hopen op uw begrip en medewerking, want alles zal niet direct ‘gesmeerd’ lopen en het blijft voor ons allen heel erg wennen.