Thema-middag: Ouder worden en dan …

Vanuit gesprekken met (jongere) ouderen denk ik dat we er goed aan doen eens stil te staan bij wat het met je doet als je ouder wordt. Als maatschappij verouderen we met allerlei consequenties, als dorp heten we vergrijsd, maar wat betekent het voor ons eigen denken en doen? Aan de hand van verhalen over Bijbelse personen zoals Naomi, Simeon en Hanna neem ik u graag mee langs voorbeelden hoe mensen sterk blijven, jong van geest, en welke valkuilen we kunnen verwachten.

Een gespreksmiddag om geestelijk gezond oud te worden. Dat er vragen leven .. er is deze middag alle ruimte voor.

Een uitnodiging voor allen die ouder (denken te gaan) worden of dat meemaken in hun omgeving. Misschien wel een leerzame middag in de klas van het leven.
Woensdag 4 maart 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in het Kompas.
Info: ds. G. Olde, tel. 0592-213253

Aanvang